آرشیو اخبار

آرزوی موفقیت برای گروه المپیاد دانشکده
دوستان عزیزگروه المپیاد دانشکده عمران و محیط زیست، فرناز بهمن زاده شقايق سادات حاجي وثوق سامان سليماني بروجردي يلدا رحمتي آرش ذوالفقار نسب از صمیم قلب برای شما آرزوی موفقیت در المپیاد دانشجویی کشور می کنیم.

1391/02/03-07:24:56