آرشیو اخبار

برتری قطب علمی مقاوم سازی و بهينه سازی ابنيه، ساختگاه ها و شريان های حياتی دانشگاه در کشور

دکتر محمد زمان کبير رييس قطب قلمی مقاوم سازی درباره فعاليت های اين قطب اظهار کرد: تاکنون دانشکده مهندسی عمران با حمايت قطب علمی و به دليل برخورداری از اساتيد متخصص در علوم بهسازی لرزه ای پيشرفت های چشمگيری را در توسعه فرهنگ بهسازی لرزه ای بدست آورده است.

وی با بيان اين که دانشکده مهندسی عمران و محيط زيست در رخی زمينه ها به ويژه در زمينه آسيب پذيری ساختمان های بنايي در خط مقدم تحقيقاتی قرار گرفته است، گفت: اين قطب توانسته فعاليت های خو را به صورت تخصصی در مورد بسياری از نيازهای مبرم کشور به بهسازی لرزه ای نظير آسيب پذيری و بهسازی لرزه ای ساختمان های بنايی، فولادی و بتنی انسجام بخشيده و در اين موارد پژوهش های محققان و دانشجويان را به سطح جهانی برساند.1391/11/07-10:16:09