آرشیو اخبار

اولین کنفرانس دانشجویی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

انجمن علمی دانشکده عمران و محیط زیست در نظر دارد اولین دوره کنفرانس دانشجویی دانشکده عمران و محیط زیست را با محور های گرایش های مهندسی عمران برگزار کند .جهت کسب اطلاعات بیشتر درمورد این رویداد به وبسایت saciv.aut.ac.ir مراجعه نمایید.1394/07/19-08:21:43