آرشیو اخبار

قابل توجه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دکتری سال 94

  مصاحبه شفاهی روز یکشنبه 20/10/94 برگزار نمی گردد.

 زمان مصاحبه شفاهی روز شنبه 26/10/94 ساعت 13 می باشد. مدارک لازم جهت ارائه به دانشکده در سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام خواهد شد.1394/10/19-15:27:27