آرشیو اخبار

قابل توجه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دکتری سال 95


 زمان مصاحبه شفاهی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری 95 به شرح زیر می باشد.

مدارک لازم جهت ارائه به دانشکده در سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه اعلام  شده است.

داوطلبان میبایست حداقل نیمساعت قبل از زمانهای ذکر شده جهت ارائه مدارک مربوطه به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایند.

 راه و ترابری    یکشنبه 95/10/5 ساعت 12-10

حمل و نقل         یکشنبه 95/10/5 ساعت 12-10

سازه                 دوشنبه 95/10/6 ساعت 12-10

آب و سازه هیدرولیکی    دوشنبه 95/10/6 ساعت 15-13  

محیط زیست           دوشنبه 95/10/6 ساعت 15-131395/10/01-15:38:10