آرشیو اخبار

برگزاری جلسه سالیانه کارکنان دانشکده

جلسه سالانه مدیریت دانشکده با کارکنان روز دوشنبه مورخ 6/10/95 ساعت 30/11 دراتاق کنفرانس دانشکده برگزارشد که مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفت و یکسری راه حل نیز ارائه گردید همچنین یکسری مشکلات نیز از سوی کارکنان مطرح شد . ضمناً مدیرکل محترم امور اداری وکارگزینی و اداره رفاه دانشگاه نیز در این جلسه حضور داشتند.1395/10/12-14:04:10