آرشیو اخبار

افتتاح سالن امتحانات جدید دانشکده

سالن امتحانات جدید دانشکده واقع درطبقه پنجم ساختمان شماره دو افتتاح گردید1395/10/13-09:08:59