آرشیو اخبار

برگزاری چهارمین جلسه شورای واحد جامعه فازغ التحصیلان دانشکده مهندسی عمران

برگزاری چهارمین جلسه شورای واحد دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست در مورخ 26/11/95 با موضوع تقدیر و تشکر از پیشکسوتان دانشکده برگزار گردید1395/11/30-11:23:25