آرشیو اخبار

برگزاری دهمین سخنرانی تخصصی گروه سازه و زلزله
برگزاری دهمین سخنرانی تخصصی گروه سازه و زلزله

دهمین سمينار از سلسله سمينارهای تخصصی گروه سازه و زلزله دانشگاه اميرکبير تحت عنوان سیستم تاب آوری لرزه ایی برای پلها با استفاده از قطعات ساخته شده از پلی اورتان و المانهای جذب انرژی قابل تعویض " توسط دکتر محمدتقی نیکوکلام فارغ التحصیل دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه Texas A&M آمریکا در تاريخ یکشنبه چهاردهم مهرماه ساعت 12 تا 10:30 در دانشکده مهندسی عمران و محيط زيست ساختمان شماره يک طبقه چهارم سالن سمينار يک برگزار خواهد شد.1398/07/13-08:35:10