آرشیو اخبار

دکتر مقدس نژاد چهره برتر صنعت قیر و آسفالت ایران در سال 98 شد
دکتر مقدس نژاد چهره برتر صنعت قیر و آسفالت ایران در سال 98 شد

دکتر فریدون مقدس نژاد عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان چهره برترصنعت قیر و آسفالت ایران در سال ۱۳۹۸ انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر فریدون مقدس نژاد عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به پاس سال ها تلاش بی وقفه علمی و اجرایی در حوزه صنعت قیر و آسفالت کشور از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان چهره برتر قیر و آسفالت ایران در سال ۱۳۹۸ انتخاب شد.

 1398/08/06-13:59:50