فهرست ا - ی

 • دكتر اسماعيل افلاكي
 • عضو هيئت علمي ( دانشیار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)

 • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, ساختمان شماره دو طبقه چهارم
 • تلـفن: 021 64543025
 • فکس: 021 66414213
 • پست الکترونیکی: eaflaki@aut.ac.ir
 • وب سايت: 
 • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.
 • انجمن علمی
 • دبیر انجمن: محمد مهدی ارشاد

  ارتباط با صنعت: حسین اشتری

  مالی و روابط عمومی: حسن احمدی

   انفورماتيک:  محسن مسعودی فر

  ايده پردازی و نوآوری: آریا عینی

  آموزش: تینا عابدی

  سايت انجمن علمی دانشجويی: www.saciv.aut.ac.ir

 • آدرس: تهران-خ حافظ- چهارراه كالج- دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران) - دانشكده مهندسي عمران- ساختمان شماره 2 - نیم طبقه اول - دفتر انجمن علمی
 • تلـفن: 64543059
 • فکس: 64543059
 • پست الکترونیکی: aut.civil.sa@gmail.com
 • وب سايت: 
 • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.
 • دکتر خسرو اویسی
 • عضو هيئت علمي(استادیار بازنشسته) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)

 • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران 2و محيط زيست، اتاق
 • تلـفن: 021 64543077
 • فکس: 021 66414213
 • پست الکترونیکی: kovaici@aut.ac.ir
 • وب سايت: 
 • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.
 • دکتر سیامک ایپکچی
 • عضو هیئت علمی (استادیار) دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

 • آدرس: تهران خیابان حافظ دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده عمران و محیط زیست ساختمان شماره یک طبقه هفتم اتاق 717
 • تلـفن: +98 21 64543007
 • فکس: +98 21 66414213
 • پست الکترونیکی: epackachis@aut.ac.ir
 • وب سايت: http://www.epackachi.com
 • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی