سايت های زیرمجموعه

  • دكتر احمد طاهر شمسی
  • عضو هيئت علمي (دانشيار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)

    برای مشاهده وب سایت دیگر کلیک نمائید.
  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, اتاق 713
  • تلـفن: 021 64543013
  • فکس: 66413969
  • پست الکترونیکی tshamsi@aut.ac.ir
  • وب سايت 

فهرست ا - ی