سايت های زیرمجموعه

  • کارگاه جوش
  • سرپرست کارگاه: آقای مهندس طاحونی

    کارشناس کارگاه: آقای مهندس نیکوکار

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست ساختمان شماره 2, آزمايشگاه سازه
  • تلـفن: 64543064
  • فکس: 
  • پست الکترونیکی 
  • وب سايت 

تاریخچه

مبحث تكنولوژي جوش از مهم ترين مباحث امر نظارت براي يك مهندس عمران محسوب مي شود.بدين منظور كارگاه تكنولوژي جوش شامل انواع روش هاي جوش كاري، تست هاي مخرب و غير مخرب در كارگاه جوش دانشكده مهندسي عمران ديده شده كه براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارائه مي گردد.

كابين هاي جوشكاري وسيستم تهويه آن

فهرست ا - ی