سايت های زیرمجموعه

  • کارگاه جوش
  • سرپرست کارگاه: آقای مهندس طاحونی

    کارشناس کارگاه: آقای مهندس نیکوکار

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست ساختمان شماره 2, آزمايشگاه سازه
  • تلـفن: 64543064
  • فکس: 
  • پست الکترونیکی 
  • وب سايت 

آزمایشهای کنترل کیفیت وبازرسی جوش

 

1-آزمون پرتونگاري(RT):

 پرتونگاري يكي ازروشهاي آزمايش غير مخرب مي باشد كه نوع و محل عيوب داخلي و بسيار ريز(ميكروسكوپي)جوش را نشان مي دهد.اين روش دونوع پرتو X يا گاما را مورد استفاده قرار مي دهد.اشعه گاما به خاطر طول موج كوتاه خود مي تواند در ضخامتهاي نسبتا زيادي از مواد نفوذ كند.

2-آزمايش فراصوتي (UT):

آزمايش فراصوتي با انتشار امواج از يك فرستنده (بلور كوارتز تحت جريان متناوب) كه مشابه يك موج صوتي ولي با فركانس بالا است انجام مي شود.موجهاي فراصوتي از داخل قطعه مورد آزمايش عبور داده مي شوند و با هرگونه تاخير در تراكم داخلي قطعه منعكس مي شود.

 

 

3-آزمون ذرات مغناطيسي(MT)

آزمون ذرات مغناطيسي يكي از آسانترين آزمايشهاي غير مخرب جوشكاري است،اين آزمايش براي بررسي و بازبيني عيوب سطحي و نزديك به سطح ورقه ها قبل از جوشكاري وبراي معايبي از قبيل تركهاي سطحي، ذوب ناقص، تخلخل،بريدگي كنار جوش، نفوذ ناقص ريشه و اختلاط سرباره در نوار جوش بكار مي رود.

4-بازرسي با مواد نافذ(PT)بازرسي با مواد نافظ يكي از شيوه هاي غير مخرب براي محل يابي معايب سطحي مي باشد.مشابه روش پرتو نگاري،اين آزمايش براي فلزات غير مغناطيسي نظير فولاد ضدزنگ و آلومينيوم،منيزيوم، تنگستن و پلاستيكها قابل استفاده است.

5آزمون با رنگ نافظ قرمز:سطح مواد مورد بازرسي بايد در ابتدا از لكه هاي- روغن،گريس و مواد ناخالص خارجي توسط مواد آماده ساز(پرايمر)تميز شود،سپس ماده ناظ قرمز رنگي روي سطح پاشيده مي شود كه داخل تركها و ساير ناهمواريها نفوذ مي كند. رنگ اضافي از روي سطح پاك شده و سپس يك مايع فوق العاده فرار حاوي ذرات سفيدرنگ برروي سطح پاشيده مي شود.اين ماده بنام ظاهر كننده خوانده مي شود. 

 

فهرست ا - ی