سايت های زیرمجموعه

صفحه اول تاریخچه تجهیزات آزمایشگاه نوع آزمایشها و خدمات به صنعت گالری عکس استانداردها و آئین نامه ها
بازدید کننده گرامی ، جهت ارسال ایمیل لطفا فرم زیر را بدقت پر کرده و بر روی "ارسال" کلیک نمائید.نام شما:ایمیل شما:متن نامه:ضمایم:
  • آزمایشگاه دینامیک خاک
  • سرپرست آزمایشگاه دینامیک خاک : دکتر فخاریان

    کارشناس ارشد آزمایشگاه : مهندس داود اکبری مهر

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست ساختمان شماره 2,طبقه اول، آزمايشگاه مكانيك خاك
  • تلـفن: 021 64543052
  • فکس: 
  • پست الکترونیکی -
  • وب سايت 

گالری عکس

نمايي از دستگاه آزمايش سه­محوري ديناميکي در آزمايشگاه ديناميک خاک

نمايي از دستگاه آزمايش ستون پيچشي تو خالي در آزمايشگاه ديناميک خاک

نمايي از دستگاه آزمايش برش ساده سيکلي  سه­جهته در آزمايشگاه ديناميک خاک

نمايي از دستگاه آزمايش برش ساده سيکلي  سه­جهته در آزمايشگاه ديناميک خاک

نمايي از دستگاه آزمايش مدلسازي فيزيکي در آزمايشگاه ديناميک خاک

نمايي از دستگاه آزمايش بيرون­کشش ژئوگريد و ژئوتکستايل در آزمايشگاه ديناميک خاک

نمايي از دستگاه آزمايش محفظه تحکيم و گيرش شمع در آزمايشگاه ديناميک خاک

فهرست ا - ی