سايت های زیرمجموعه

صفحه اول مشخصات سخت افزاري سيستم ها مشخصات نرم افزاري سيستم ها ساعات كار مركز فرمها
بازدید کننده گرامی ، جهت ارسال ایمیل لطفا فرم زیر را بدقت پر کرده و بر روی "ارسال" کلیک نمائید.نام شما:ایمیل شما:متن نامه:ضمایم:
 • مركز كامپيوتر
 • مديريت مركز كامپيوتر:  دكتر مهدي احمدی

  كارشناس مركز كامپيوتر: خانم مهندس فاطمه اسماعيلي

  كمك كارشناس مركز كامپيوتر: مهندس مهیار عاشقی

   

   

 • آدرس: تهران-خيابان حافظ-چهارراه كالج-دانشگاه صنعتي امير كبير (پلي تكنيك)-دانشكده عمران شماره 1-طبقه سوم مركز كامپيوتر
 • تلـفن: 64543043 - 64543046
 • فکس: 
 • پست الکترونیکی mehdi.ahmadi@aut.ac.ir
 • وب سايت 

مشخصات نرم افزاري سيستم ها

مشخصات نرم افزاری
 بخش کارشناسی ارشد
ABAQUS 6.8 32bit & 64bit, ANSYS 12 32bit & 64bit, LS DYNA   , SAP 14, ETABS 9.6, SAFE 12 , MATLAB  R2010a 64bit, MATLAB 7.8.0(R2009a) 32bit , FLUENT 6 ,Active State Active TCL 8.5.8.1, Geo Studio 2004, PLAXIS 7.2, FLAC 2D v4.0, CSI Perform 3D 4.x(Training, Software &  Workshop), Aim sun 6.1, DHI Software( MIKE 3,11,21), Geo Scene 3D, HEC-HMS 3.3, HEC-RAS 3.1.3, Maple 10, Visual Fortran 6.5, Fortran Power Station 4.0 ,Tec Plot 9.0, lingo 11, SPSS 18, Mathematica 5.2, Seismo signal
بخش کارشناسی
SAP 14, SAFE 12, ETABS 9.6, AUTOCAD 2010, AUTODESK LAND 2007,Visual Fortran 6.5, Fortran Power Station 4.0,  Comfar III, Epanet 2, Epanet SWMM, Sewer
کلاس آموزشی
ABAQUS 6.8.1 ,SAP 14, SAFE 12, ETABS 9.6, AUTOCAD 2010, Fortran Power Station 4.0,  Comfar III, Epanet 2, Epanet SWMM, HEC-HMS 3.3, HEC-RAS 3.1.3, Aim sun 6.1, Maple 10, MATLAB 7.0.4, PLAXIS 7.2, Geo Studio 2004, RhinoCeros 4.0
کامپیوترهای  Core i7 با پردازش سرعت بالا به منظور Run های طولانی مدت دانشجویان کارشناسی ارشدودکتری
ABAQUS 6.8 6.1  64bit, ANSYS 12 64bit, LS DYNA, MATLAB  R2010a 64bit, , FLUENT 6 64bit, Active State Active TCL 8.5.8.1

فهرست ا - ی