سايت های زیرمجموعه

 • دفتر کارشناسی ارشد
 • مدیر تحصیلات تکمیلی : دکترمهدی بنازاده

   کارشناس: زهره عبدالعلي    

 • آدرس: تهران - خیابان حافظ- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- ساختمان شماره 1- طبقه اول
 • تلـفن: 021 64543038
 • فکس: 021 66965233
 • پست الکترونیکی 
 • وب سايت 

فرمها

 • فرم های مورد استفاده در طول تحصیل 

1- انتخاب واحد

2-  اخذ درس از گروه دیگر

3-  حذف ترم

4- حذف اضطراری درس 

5- معرفی به استاد 

6- غیبت امتحانی

7- فرم تعیین استاد راهنما

8- فرم در خواست آموزشی

9- تقاضای آموزش محور 

10- انصراف از تحصیل

11- اخذ درس از دانشگاههای دیگر 

 12- جدول هماهنگی دفاعیات

13- فرم تمدید ترم ششم

14- فرم تمدید ترم ششم (آموزش الکترونیکی)

15- فرم اطلاعات مقاله دفاع کارشناسی ارشد

16- فرم اصالت اثر

 

 • فرم های مربوط به پروژه تحقیق و پایان نامه

1- فرم پیشنهاد پروژه تحقیق (آموزش الکترونیکی)

2- فرم پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد (روزانه و نوبت دوم)

3-فرم پیشنهاد پایان نامه کارشناسی ارشد (بین الملل)

 • فرم های مربوط به دفاع از پایان نامه

1- فرم صفحه اول پایان نامه

2- چکیده فارسی و انگلیسی

 • فرم های تسویه حساب

 1- فرم تسویه حساب دانشکده (آموزش الکترونیکی)

2- فرم تحویل پایان نامه (دانشجویان مجازی که پروژه تحقیق داشته اند نیز باید این فرم را کامل نمایند.) 

3- فرم تسویه حساب دانشکده (روزانه و نوبت دوم)

4- فرم پرداخت هزینه پروژه (مربوط به معاونت پژوهشی دانشکده)

 

فهرست ا - ی