سايت های زیرمجموعه

  • دفتر کارشناسی ارشد
  • مدیر تحصیلات تکمیلی : دکترمهدی بنازاده

     کارشناس: زهره عبدالعلي    

  • آدرس: تهران - خیابان حافظ- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- ساختمان شماره 1- طبقه اول
  • تلـفن: 021 64543038
  • فکس: 021 66965233
  • پست الکترونیکی 
  • وب سايت 

دروس مصوب و سيلابس رشته ها

برنامه جدید و عناوین دروس  مقطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)  مربوط به دانشجویان 93 به بعد

لیست کلیه دروس

1- سازه

2- ژئوتکنیک

3- زلزله

4- مهندسی و مدیریت ساخت

5- راه و ترابری

6- حمل و نقل

7- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

8- مهندسی و مدیریت منابع آب

9- مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

10- مهندسی محیط زیست

 

 

 برنامه قدیم  و عناوین دروس مربوط به دانشجویان 92 و ماقبل

1- مهندسي آب : سيلابس دروس(سیلابس قدیم)

2- مكانيك خاك و پي: سيلابس دروس(سیلابس قدیم)

3- مهندسي راه و ترابري: سيلابس دروس(سیلابس قدیم)

4- مهندسي زلزله: سيلابس دروس(سیلابس قدیم)

5- مهندسي سازه: سيلابس دروس(سیلابس قدیم)

6- سازه هاي هيدروليكي: سيلابس دروس(سیلابس قدیم)

7- مهندسي محيط زيست:  سيلابس دروس(سیلابس قدیم)

8- مهندسي و مديريت ساخت: سيلابس دروس(سیلابس قدیم)

9- مهندسي سازه هاي دريايي: سيلابس دروس(سیلابس قدیم)

10- برنامه ريزي حمل و نقل: سيلابس دروس(سیلابس قدیم)

11- مهندسي خطوط راه‌آهن: سيلابس دروس

 

فهرست ا - ی