سايت های زیرمجموعه

  • دفتر دكتري
  • مدیر تحصیلات تکمیلی : دکتر مهدی بنازاده

     كارشناس :كتايون خيرآبادي

  • آدرس:  تهران - خیابان حافظ- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- ساختمان شماره 1-طبقه چهارم
  • تلـفن: 64543037
  • فکس: 64543037
  • پست الکترونیکی 
  • وب سايت 

دروس مصوب دوره دکتري و سيلابس

 

دروس مصوب رشته ها - سیلابس قدیم

1- مهندسي آب : دروس مصوب 

2- مهندسي خاك: دروس مصوب 

3- مهندسي زلزله: دروس مصوب

4- مهندسي سازه: دروس مصوب

5- مهندسي و مديريت ساخت: دروس مصوب  

6- مهندسي راه و ترابري: دروس مصوب

سيلابس دروس

 

برای  دروس مصوب کلیه رشته ها- سیلابس جدید به بخش کارشناسی ارشد رجوع شود

 

 

فهرست ا - ی