سايت های زیرمجموعه

  • دفتر دكتري
  • مدیر تحصیلات تکمیلی : دکتر مرتضی کلاهدوزان

     كارشناس :كتايون خيرآبادي

  • آدرس:  تهران - خیابان حافظ- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- ساختمان شماره 1-طبقه چهارم
  • تلـفن: 64543037
  • فکس: 64543037
  • پست الکترونیکی 
  • وب سايت 

فرمهاي مقطع دكتري

 

1- فرم زمينه عمومي تحقيقاتي (فرم شماره 1)

2- فرم پيشنهاد زمينه آموزشي و تحقيقاتي (فرم شماره 2)

 

فرمهای تمدید سنوات:

3- برگ درخواست تمديد سنوات تحصيلي(جهت تمديد ترم)

4- فرم گزارش پيشرفت تحصيلي(جهت تمديد ترم)

5- فرم تاييد گزارش پيشرفت تحصيلي توسط استاد راهنما(جهت تمديد ترم)

 

 فرمهای تسویه حساب :

6- فرم تحویل رساله دکتری به هيات داوران(جهت تسویه حساب)

7- فرم تسویه حساب دانشکده

8- فرم گزارش ماهانه دانشجويان دكتري- طرح پژوهانه

 

فرمهای مربوط به ثبت نام آزمون جامع و دفاع از پیشنهاد رساله:

9- فرم ارائه پیشنهاد رساله دکتری جهت طرح در شورا و تعیین هیات داوران

10- فرم ثبت نام آزمون جامع

فرم دلائل تاخیر درارائه پیشنهاد رساله

 

11- فرم 8 صفحه ای مربوط به اطلاعات متقاضیان ورود به دوره دکتری

12- دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری و فرمهای مربوطه

13- فرم انتخاب واحد

14 - جدول هماهنگی جلسات دفاع

15- فرم گزارش سالانه پیشرفت کار دانشجویان دکتری

16- فرم در خواست صدور مجوز پیش دفاع از رساله دکتری

17- فرم در خواست صدور مجوز دفاع نهایی از رساله دکتری

فهرست ا - ی