سايت های زیرمجموعه

  • دفتر دكتري
  • مدیر تحصیلات تکمیلی : دکتر مهدی بنازاده

     كارشناس :كتايون خيرآبادي

  • آدرس:  تهران - خیابان حافظ- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- ساختمان شماره 1-طبقه چهارم
  • تلـفن: 64543037
  • فکس: 64543037
  • پست الکترونیکی 
  • وب سايت 

فرمهاي مقطع دكتري

 

1- فرم زمينه عمومي تحقيقاتي (فرم شماره 1)

 

 

فرمهای تمدید سنوات:

3- برگ درخواست تمديد سنوات تحصيلي(جهت تمديد ترم)

4- فرم گزارش پيشرفت تحصيلي(جهت تمديد ترم)

5- فرم تاييد گزارش پيشرفت تحصيلي توسط استاد راهنما(جهت تمديد ترم)

 

 فرمهای تسویه حساب :

6- فرم تحویل رساله دکتری به هيات داوران(جهت تسویه حساب)

7- فرم تسویه حساب دانشکده

8- فرم گزارش ماهانه دانشجويان دكتري- طرح پژوهانه

 

فرمهای مربوط به ثبت نام آزمون جامع و دفاع از پیشنهاد رساله:

9- فرم ارائه پیشنهاد رساله دکتری جهت طرح در شورا و تعیین هیات داوران

10- فرم ثبت نام آزمون جامع

فرم دلائل تاخیر درارائه پیشنهاد رساله

 

11- فرم 8 صفحه ای مربوط به اطلاعات متقاضیان ورود به دوره دکتری

12- دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری و فرمهای مربوطه

13- فرم انتخاب واحد

14 - جدول هماهنگی جلسات دفاع

15- فرم گزارش سالانه پیشرفت کار دانشجویان دکتری

16- فرم در خواست صدور مجوز پیش دفاع از رساله دکتری

فرم درخواست صدور مجوز دفاع نهایی از رساله دکتری

فرم درخواست صدور مجوز دفاع نهایی با یک سطح پایین تر

فهرست ا - ی