سايت های زیرمجموعه

  • دفتر دكتري
  • مدیر تحصیلات تکمیلی : دکتر مهدی بنازاده

     كارشناس :كتايون خيرآبادي

  • آدرس:  تهران - خیابان حافظ- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست- ساختمان شماره 1-طبقه چهارم
  • تلـفن: 64543037
  • فکس: 64543037
  • پست الکترونیکی 
  • وب سايت 

رشته هاي دوره دکتری

1- مهندسي عمران- مهندسي و مدیریت منابع آب

2- مهندسي عمران- ژئوتکنیک

3- مهندسي عمران- زلزله

4- مهندسي عمران- سازه

5- مهندسي عمران- مهندسی و مدیریت ساخت

6- مهندسي عمران- راه و ترابري

7- مهندسی عمران - حمل و نقل

8- مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

9- مهندسي عمران- مهندسي محيط زيست

فهرست ا - ی