سايت های زیرمجموعه

صفحه اول تحصيلات سابقه كار زمينه هاي تحقيقاتي دروس انجمن هاي علمي و حرفه اي مقالات و كتب موفقيت هاي تحقيقاتي پروژه هاي تحقيقاتي دانشجويان
بازدید کننده گرامی ، جهت ارسال ایمیل لطفا فرم زیر را بدقت پر کرده و بر روی "ارسال" کلیک نمائید.نام شما:ایمیل شما:متن نامه:ضمایم:
  • مهندس منصور پيدايش
  • عضو هيئت علمي(مربي) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, اتاق 720
  • تلـفن: 64543020
  • فکس: 
  • پست الکترونیکی peydyesh@aut.ac.ir
  • وب سايت 

مقالات و كتب

آثار علمی :
الف) مقالات علمی :
1)  رمضانیان پور ، علی اکبر ؛ پیدایش ، منصور؛ " علل تخریب سازه های بتنی در بوشهر "  - کنفرانس بین المللی بتن سال 1371
2)  رمضانیان پور ، علی اکبر ؛ پیدایش ، منصور ؛  " ضریب بازدهی میکروسیلیس در افزایش مقاومت بتن " - کنفرانس بین المللی میکروسیلیس سال 1376
3)  رمضانیان پور ، علی اکبر ؛ پیدایش ، منصور ؛ " روش های حفاظت از بتن و آرماتور در مقابل املاح مضر در سازه های دریایی " - کنفرانس بین المللی بنادر و سواحل سال 1377
4)  قربانی گل پرور ، مرتضی ؛ غفاریان ، سیدرضا ؛ پیدایش ، منصور؛ محمدی ، ناصر ؛ امین منصور ، مصطفی ؛ " تحلیلی بر روش های تعمیر سازه های بتنی توسط پلیمرها " - کنفرانس بین المللی بتن سال 1379
5)  پیدایش ، منصور ؛  " صنعت سیمان ومحیط زیست " - کنفرانس بین المللی سیمان سال 1383
6)  پیدایش ، منصور ؛  " کنترل خوردگی در سازه های دریایی و تاسیسات بندری " - کنفرانس بین المللی بنادر وسواحل سال 1383
7)  پیدایش ، منصور ؛  " بتن و تعامل آن با محیط زیست " - کنفرانس بین المللی بتن و توسعه سال 1384
8) F. Moodi , A. Ramezanianpour , M. Peydayesh, A. Nadimi ,M. Pajouhesh, M. Rasouli ;  Deterioriation  Evaluation  of  Cooling  Tower  Unit 28 in Mobarekeh  Steel  Complex  and  Providing  its Repair  Procedures ; The  Third  International  Conference  on  Concrete  & Development , April  2009  
9) F. Moodi , A. Ramezanianpour , M. Peydayesh, A. Nadimi ,M. Pajouhesh, M. Rasouli ;  Investigation  of  a  Management  Framework  for  Periodic  Assessment  of  Concrete  structures  Based  on Inspection  and  Visualization ; The  Third  International  Conference  on  Concrete  & Development , April  2009  
10)  رمضانیان پور ، علی اکبر ؛ پیدایش ، منصور ؛  میرولد ، سید سجاد ؛ آرامون ، احسان ؛ " نقش پوزولان های طبیعی در افزایش دوام بتن ها در مقابل خوردگی ناشی از یون های کلراید"؛  هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ، شیراز ، سال 1388
11)  رمضانیان پور ، علی اکبر ؛ پیدایش ، منصور ؛ میرولد ، سید سجاد ؛ آرامون ، احسان ؛ مهديخاني ، مهدي ؛  "اثر انواع پوزلانهاي طبيعي بر دوام بتن در برابر حمله سولفاتي" ؛ اولين كنفرانس ملي بتن ، تهران ، سال 1388
12)  رمضانیان پور ، علی اکبر ؛ پیدایش ، منصور ؛  جعفري ندوشن ، محسن؛"مقایسه روسازي‌هاي بتني و آسفالتي در ایران از منظر فني، اقتصادي و زيست محيطي" ؛ دومين كنفرانس ملي بتن ، تهران ، سال 1389
ب) کتاب ها :
1 ) رمضانیان پور ، علی اکبر ؛ صارمی ، منصور ؛ پیدایش ، منصور  و سایر همکاران ؛ " بررسی علل کاهش عمر مفید سازه های بتنی مسلح " -  تألیف ، سال 1375 ، انتشارات مرکز تحقیقات و مطالعات وزارت راه و ترابری.
2) رمضانیان پور ، علی اکبر ؛ پیدایش ، منصور ؛  " دوام بتن و نقش سیمان های پوزولانی " - تألیف ، سال 1376 ، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
3) رمضانیان پور ، علی اکبر ؛ طاحونی ، شاپور ؛ پیدایش ، منصور ؛  " دستنامه اجرای بتن " -  ترجمه ، سال 1380 ، انتشارات علم و ادب.
4) پیدایش ، منصور ؛ رحیم لباف زاده ، محمدصالح ؛  " فن آوری ساختمان های بتنی " - تألیف ، سال 1384 ، انتشارات وزارت آموزش و پرورش.
5) رمضانیان پور ، علی اکبر ؛ پیدایش ، منصور ؛  " بتن در محیط دریایی " تألیف ، سال 1385 ، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
6) ) رمضانیان پور ، علی اکبر ؛ پیدایش ، منصور ؛ " شناخت بتن (مصالح ، خواص ، تكنولوژي ) "-      تألیف ، سال 1389 ، انتشارات جهاد دانشگاهي اميركبير

فهرست ا - ی