سايت های زیرمجموعه

صفحه اول دستاوردها اهداف اعضاي اصلي اعضاي همكار طرح ها و پروژه ها ارتباط با صنعت
بازدید کننده گرامی ، جهت ارسال ایمیل لطفا فرم زیر را بدقت پر کرده و بر روی "ارسال" کلیک نمائید.نام شما:ایمیل شما:متن نامه:ضمایم:
 • قطب علمي مقاوم سازي
 • رئيس قطب عمي: دكتر محمد زمان كبير

  كارشناس قطب :مریم بادپر

   

   

 • آدرس: تهران ،خيابان حافظ ،روبروي خيابان سميه ،شماره 424، صندوق پستي 4413-15875
 • تلـفن: 64543053
 • فکس: 66964375
 • پست الکترونیکی moghavemsazi@aut.ac.ir
 • وب سايت 

اعضاي همكار

   

دكتر حسين رجايي
 مرتبه علمي:استاديار
rajaieh@aut.ac.ir
زمينه هاي تحقيقاتي: مصالح ساختماني،
تحليل سازه ها به روش اجزاء محدود،تحليل غير خطي سازه ها ،تحليل ديناميكي سازه هاي مدفون در خاك

دكتر فرامرز خوشنوديان
مرتبه علمي: استاد
khoshnud@aut.ac.ir
زمينه هاي تحقيقاتي:مهندسي زلزله ،ديناميك سازه ها اندر كنش سازه و خاك

دكتر عباس سروش

مرتبه علمي: استادsoroush@aut.ac.ir
زمینه هاي تحقيقاتي:ديناميك خاك
 ، مهندسي ژئوتكنيك

   

دكتر مهدي بنازاده

مرتبه علمي: استاديارmbanazadeh@aut.ac.ir
 زمينه تحقيقاتي: مهندسي سازه و زلزله

مهندس شاپور طاحوني
مرتبه علمي:استاديار
stahouni@aut.ac.ir
زمينه تحقيقاتي: سازه هاي فولادي مهندسي پل مقاوم سازي سازه ها،

دكتر تورج تقي خاني
مرتبه علمي: استاديار
ttaghikhany@aut.ac.ir

زمينه هاي تحقيقاتي:مهندسي سازه و زلزله، ديناميك سازه ها ،تحليل ديناميكي ساختما نهاي جدايش يافته در مقابل زلزله

  

فهرست ا - ی