سايت های زیرمجموعه

صفحه اول سابقه كار زمينه هاي تحقيقاتي پروژه هاي تحقيقاتي دروس انجمن هاي علمي و حرفه اي موفقيت هاي تحقيقاتي مقالات و كتب تحصيلات دانشجويان
بازدید کننده گرامی ، جهت ارسال ایمیل لطفا فرم زیر را بدقت پر کرده و بر روی "ارسال" کلیک نمائید.نام شما:ایمیل شما:متن نامه:ضمایم:
  • دكتر سيد محمدرضا علوي مقدم
  • عضو هيئت علمي (استاد) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, اتاق 708
  • تلـفن: 021 64543008
  • فکس: 021 66414213
  • پست الکترونیکی alavi@aut.ac.ir
  • وب سايت http://www.aut.ac.ir/alavi

دانشجويان

1. راهنمايي (مشاوره) پايان نامه هاي دانشجويان تحصيلات تکميلي (کارشناسي ارشد و دکتری) :

1389

1) شيرين مهرعلی: تعيين شرايط بهينه حذف رنگ با روش تلفيقي بيولوژيكي(SBR) و روش انعقاد و لخته سازي، استاد راهنما: علوي مقدم، استاد مشاور : دکترحسين هاشمي (دفاع: 27 تير ماه  1388)

1388

1) شبنم صدری مقدم ، تعيين شرايط بهينه براي حذف رنگ از پساب ها با استفاده از لجن تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب ، استاد راهنما: علوي مقدم، استاد مشاور: دکترآرامي (دفاع: 26 دی ماه  1388)

 2) مسعود اسدی حبيب: حذف فلزات سنگين از آب و فاضلاب به روش انعقاد الكتريكي، استاتيد راهنما: علوي مقدم و دکتر آرامی، استاد مشاور : دکترحسين هاشمي (دفاع: 5 اسفند ماه  1388)

 3) نرگس فلاح:  تصفيه پسابهاي پتروشيمي حاوي استايرون با استفاده از بيوراکتورهاي غشايي، استاتيد راهنما: دکتر بنکدارپور و دکتر ناصرنژاد ، استاد مشاور : علوي مقدم (دفاع: 1 اسفند ماه  1388)


1387

1) مريم حسني زنوزي ، مقايسه عملكرد پليمرهاي معدني با منعقد كننده هاي متداول در حذف رنگ و COD از پسابهاي صنعتي، استاد راهنما: علوي مقدم، استاد مشاور: دکترآرامي (دفاع: 7 بهمن ماه  1387)

 2) امير اسدي وايقان: تصفيه فاضلاب با بار آلودگي بالا با استفاده از راکتور نا پيوسته با عمليات متوالي و كربن فعال، استاد راهنما: علوي مقدم، استاد مشاور : دکترحسين هاشمي (دفاع: 7 بهمن ماه  1387)

 3)  بابك خرمي نژاد، بررسي تأثير تغييرات غلظت فسفر محلول در آب بر پارامترهاي مقاومتي رس، استاد راهنما: علوي مقدم، استاد مشاور : دکترحبيب الله بيات (دفاع:3 اسفند ماه  1387)

4) پوريا جباری برجسته:  تصفيه زيستي فاضلاب صنايع غذايي در راكتور متوالي ناپيوسته (SBR ) تحت شرايط هوازي- بي هوازي، استاد راهنما: دکتر بنکدارپور، استاد مشاور : علوي مقدم (دفاع: 15 بهمن ماه  1387)

 5) فائزه سليمانی:  حذف بيولوژيکي فنل و ترکيبات فنلي از پساب کارخانجات پتروشيمي و پالايشگاه توسط SBR، استاد راهنما: دکتر نيک آذر، استاد مشاور: علوي مقدم (دفاع: دفاع: 23 تير ماه 1387)

 1386

1) علي فتوت، استفاده از لجن تصفيه خانه فاضلاب در توليد مصالح نوين ساختماني، استاد راهنما: علوي مقدم، اساتيد مشاور : دکترمکنون و  دکتر سبط (دفاع: 5 ارديبهشت  1386)

 2) فرشاد بوستاني، مدل هيدروديناميک تالاب انزلي با استفاده از مدلهاي عددي، اساتيد راهنما: دکتر طاهرشمسي و علوي مقدم، استاد مشاور: مهندس موسوي  (دفاع: 15 مهر 1386)

 3) گل بهار ميرحسيني، بررسي وضعيت دفع لجن تصفيه خانه هاي فاضلاب تهران و مقايسه کيفيت آن براي استفاده در زمين با استانداردهاي معتبر استاد راهنما: علوي مقدم، استاد مشاور : دکترمکنون (دفاع: 16دي 1386)

 4)  محبوبه نامني، جذب کروم توسط جاذبهاي طبيعي و بررسي معادله هاي ايزوترم جذب آنها، استاد راهنما: علوي مقدم، استاد مشاور : دکترآرامي (دفاع: 22 دي 1386)

 5) هومن حاجي آبادي ، تصفيه فاضلاب با بار آلودگي بالا با استفاده از راکتور نا پيوسته با عمليات متوالي، استاد راهنما: علوي مقدم، استاد مشاور : دکترحسين هاشمي  (دفاع: 25 اسفند1386)

6) ميثم باغشاهی ، عملکرد بتنهاي باسيمان پوزولاني در محيطهاي فاضلابي، استاد راهنما: دکتر رمضانيانپور ، استاد مشاور : علوي مقدم  (دفاع: 10 دی 1386)

 1385

1) امير تصبيحي، تعيين سرنوشت مواد آلي قابل تجزيه  در آبهاي زيرزميني با استفاده از مدلسازي عددي انتقال آلودگي، اساتيد راهنما: علوي مقدم و دکتر کلاهدوزان، استاد مشاور : دکتر مکنون (دفاع: 25 ارديبهشت 1385)

 2) فاطمه ياسمن بابايي، شناسايي آرسنيک در آب هاي منطقه کوه سرخ کاشمر و بررسي امکان پالايش آن با استفاده از گياهان منطقه،  اساتيد راهنما: علوي مقدم و دکتر فرشته قاسم زاده (دانشگاه فردوسي مشهد)، استاد مشاور : دکتر ارباب زوار (دانشگاه فردوسي مشهد) (دفاع: 27 آبان 1385)

 3) وحيد شاپوري،  تثبيت و جامد سازي مواد زايد خطرناک (فلزات سنگين ) با استفاده از مصالح ساختماني، اساتيد راهنما: علوي مقدم و دکترعبادي (دفاع: 16 بهمن 1385)

 4) سعيد مقدسي ، آلودگي نيتراتي آبهاي آشاميدني شهرها و ارائه راهبرد بهينه مديريت کاهش آلودگي ،   استاد راهنما: علوي مقدم، اساتيد مشاور : دکتر مکنون، دکتر مقدسي (دفاع: 16 بهمن 1385)

 1384

1) آويد بني هاشمي، بهينه سازي شرايط بکارگيري پليمرهاي معدني آلومنيوم در حذف کدورت آب و فاضلاب، اساتيد راهنما: علوي مقدم و دکتر مکنون، استاد مشاور : دکتر نيک آذر  (دفاع: 24 دي 1383)

 2) عليرضا پاکروان،  بررسي تغييرات مقاومت فشاري و لايه بندي بتن غلطکي در محيطهاي شور داراي Cl-, Na+, K+، اساتيد راهنما: دکتر بيات و علوي مقدم (دفاع: 14اسفند 1383)

 2. راهنمايي پايان نامه هاي دانشجويان کارشناسی :

1) سميه پناهی ،  بررسي آلودگي آب آشاميدني به نيترات در شهرهاي ايران، استاد راهنما: علوي مقدم (دفاع: 31 فروردين1389)

 

 

فهرست ا - ی