سايت های زیرمجموعه

صفحه اول تاريخچه تچهيزات آزمايشگاه نوع آزمايشها و خدمات به صنعت گالري عكس استانداردها و آئين نامه ها
بازدید کننده گرامی ، جهت ارسال ایمیل لطفا فرم زیر را بدقت پر کرده و بر روی "ارسال" کلیک نمائید.نام شما:ایمیل شما:متن نامه:ضمایم:
 • آزمايشگاه بتن و مصالح
 • سرپرست آزمايشگاه بتن و مصالح ساختماني: جناب آقاي مهندس نعمت الله بخشی

  همكاران :

  آقاي مهندس عبدالحسن پیرنیازاده

 • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, آزمايشگاه بتن و مصالح
 • تلـفن: 64543054-64543055
 • فکس: 
 • پست الکترونیکی 
 • وب سايت 

تچهيزات آزمايشگاه

ليست تجهيزات آزمايشگاه بتن و مصالح ساختماني 
رديفنام دستگاهشرح و كاربرد
1دستگاه مغزه گيري بتنبا قابليت مغزه گيري از بتن و بتن مسلح با قطر 50 – 75 – 100 و 150 ميليمتر
2اتاق كنترل دماي 38 درجهجهت انجام آزمايش واكنش قليائي بلند مدت
3كاور متر با قابليت تعيين موقعيت آرماتور و ضخامت پوشش بتني روي آرماتورها
4پانديت (اولتراسونيك)قابليت استفاده جهت تعيين يكنواختي بتن در يك عضو يا بين اعضاي مختلف سازه - كشف وجود ترك و ديگر نارسائي ها مانند منافذ - اندازه گيري تغييرات خواص بتن با زمان- تخمين مدول الاستيسيته و ضريب پواسون ديناميكي
5وي بيجهت تعيين كارائي بتن هاي با كارآئي كم
6چكش اشميت جهت تعيين يكنواختي بتن در سازه و تخمين مقاومت فشاري آن
7اتوكلاوجهت آزمايشات انبساط سيمان و مقاومت تسريع شده تحت دما و فشار بالا
8دستگاه آسياب بتن و مصالحبا قابليت پودر كردن مصالح جهت آزمايشات شيميائي
9شيكر (براي شن )جهت دانه بندي مصاح درشت دانه و ريزدانه
10شيكر (براي ماسه ) 
11دستگاه كشش ملات با قابليت استفاده جهت تعيين مقاومت كششي ملات ها
12پمپ هواكاربرد عمومي تعيين مقاومت فشاري ملات سيمان و گچ و گچ و خاك
13دستگاه پرس 20 تن
14دستگاه پرس 200 تنتعيين مقاومت فشاري بتن
15دستگاه لس آنجلستعيين مقاومت سنگدانه ها در برابر ضربه و سايش
16دستگاه پرس 300 تنتعيين مقاومت فشاري بتن
17دستگاه برش بتنبرش نمونه هاي بتني  و مغزه با ابعاد مختلف تا 150 ميليمتر
18دستگاه ساب بتنجهت ساب دادن سر و ته مغزه ها و ايجاد سطح صاف روي نمونه هاي بتني
19دستگاه مقاومت سنگدانه ها در برابر ضربه و خرد شدنجهت تعيين مقاومت سنگدانه ها در برابر ضربه و خرد شدن 
20دستگاه كاپو تست (capo test)جهت آزمايش غير مخرب روي سازه و تخمين مقاومت بتن در سازه
21دستگاه لاك تست
22مخلوط كن ملات سيمان جهت اختلاط خمير سيمان و ملات سيمان
23دستگاه ويكاتجهت تعيين غلظت نرمال و زمان گيرش سيمان و گچ
24دستگاه اندازه گيري تغيير طول (واكنش قليائي)جهت تعيين تغييرات طول نمونه هاي بتن و ملات
25دستگاه اندازه گيري هواي بتن جهت اندازه گيري مقدار هواي موجود در بتن تازه
   
رديفنام دستگاهشرح و كاربرد
26اون (120 درجه)كاربردهاي عمومي و خشك كردن مصالح
27اون (240 درجه)
28فريزركاربرد هاي عمومي
29كوره الكتريكي (1150 درجه)كاربردهاي عمومي و آزمايشات شيميايي مصالح و ...
30ميز ويبرهجهت تراكم نمونه هاي بتني
31دستگاه تعيين مدول الاستيسيته بتنتعيين مدول الاستيسيته بتن
32دستگاه حمام بتن (واكنش قليائي)جهت آزمايش واكنش قليلئي
33مخلوط كن بتن جهت اختلاط بتن در حجم هاي 30 تا 100 ليتر
34دستگاه بلين جهت تعيين نرمي سيمان
35دستگاه تعيين ارزش ماسه اي (SE)تعيين ارزش ماسه اي مصالح سنگي ريزدانه
36ميز سيلانتعيين رواني ملات سيمان
37دستگاه مقسم جهت كاهش حجم نمونه هاي مصالح و تقسيم آن به قسمتهاي مساوي
38ترازوي ارشميدوس جهت توزين وزن مصالح درون آب
40ترازوي ديجيتال با ظرفيتها و دقتهاي مختلف
41ترازوي (اهرمي) 20kg  كاربرد عمومي
42ترازوي عقربه اي 30kg  كاربرد عمومي

فهرست ا - ی