سايت های زیرمجموعه

صفحه اول تاريخچه تچهيزات آزمايشگاه نوع آزمايشها و خدمات به صنعت گالري عكس استانداردها و آئين نامه ها
بازدید کننده گرامی ، جهت ارسال ایمیل لطفا فرم زیر را بدقت پر کرده و بر روی "ارسال" کلیک نمائید.نام شما:ایمیل شما:متن نامه:ضمایم:
 • آزمايشگاه بتن و مصالح
 • سرپرست آزمايشگاه بتن و مصالح ساختماني: جناب آقاي مهندس نعمت الله بخشی

  همكاران :

  آقاي مهندس عبدالحسن پیرنیازاده

 • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, آزمايشگاه بتن و مصالح
 • تلـفن: 64543054-64543055
 • فکس: 
 • پست الکترونیکی 
 • وب سايت 

نوع آزمايشها و خدمات به صنعت

مجموعه آزمايش‌هاي مصالح، شامل سيمان و سنگدانه، آب، مواد افزودني و پوزولان‌ها و همچنين آزمايش‌هاي مربوط به بتن و طرح اختلاط بتن به شرح ذيل ارائه مي‌گردد:

آزمايش‌هاي فيزيكي و شيميايي سيمان:

 زمان گيرش سيمان- تعيين مقاومت فشاري و كششي و خمشي ملات سيمان- تعيين نرمي سيمان(بلين) و تعيين درصد اكسيدهاي تشكيل دهنده سيمان

آزمايش‌هاي فيزيكي و شيميايي سنگدانه ها:

دانه بندي- تعيين درصد رطوبت و ميزان جذب آب، تعيين‌وزن‌مخصوص،مقاومت‌دربرابر سايش(لس آنجلس )، تعيين سلامت سنگدانه‌ها، تعيين پتانسيل واكنش قليايي سنگدانه‌ها- تعيين مقاومت دربرابر ضربه و خردشدن- تعيين ومقدار كلر و سولفات سنگدانه‌ها و تعيين درصد تطويل و تورق.

 

مجموعه آزمايشات آب، شامل: تعيين مقدار كلر و سولفات، تعيين PH، تعيين كل مواد محلول و تعيين سختي كل آب.

ازديگرفعاليت‌هاي‌مهم‌اين آزمايشگاه، تعيين اثرات مواد افزودني و پوزولان‌ها برخواص بتن مي باشد.

 

مجموعه آزمايشات بتن :

تهيه طرح اختلاط بتن، تعيين مقاومت فشاري بتن، تعيين مقاومت كششي بتن (دونيم شدن)، تعيين اسلامپ و مقدار هواي بتن تازه و نمونه برداري ازبتن تازه درمحل مغزه گيري از بتن سخت شده و آزمايش‌هاي غيرمخرب بتن، شامل: اولتراسونيك، چكش اشميت، و تعيين عمق نفوذ كربناتاسيون و تعيين پتانسيل خوردگي آرماتور و تعيين مقدار كلرور و سولفات و تعيين مدول الاستيسيته دربتن

همچنين، اين آزمايشگاه، درزمينه پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي مرتبط با بتن درقالب پايان نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري، خدمات خود را ارائه مي‌نمايد.

 

 
 

 

 

 

فهرست ا - ی