سايت های زیرمجموعه

صفحه اول تاريخچه تچهيزات آزمايشگاه نوع آزمايشها و خدمات به صنعت گالري عكس استانداردها و آئين نامه ها
بازدید کننده گرامی ، جهت ارسال ایمیل لطفا فرم زیر را بدقت پر کرده و بر روی "ارسال" کلیک نمائید.نام شما:ایمیل شما:متن نامه:ضمایم:
 • آزمايشگاه بتن و مصالح
 • سرپرست آزمايشگاه بتن و مصالح ساختماني: جناب آقاي مهندس نعمت الله بخشی

  همكاران :

  آقاي مهندس عبدالحسن پیرنیازاده

 • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, آزمايشگاه بتن و مصالح
 • تلـفن: 64543054-64543055
 • فکس: 
 • پست الکترونیکی 
 • وب سايت 

استانداردها و آئين نامه ها

استانداردهاي سنگدانه‌ها

دانه بندي مصالح سنگي  ريز دانه و درشت دانه

ASTM C 136

تعيين مقدار رطوبت سنگدانه‌ها

ASTM C 566

چگالي حجمي (وزن واحد) و حفرات در سنگدانه ها

ASTM C 29

پتانسيل واکنش هاي قليايي سنگدانه ها (روش ملات منشوري)

ASTM C 1260

تعيين تغيير طول بتن ناشي از واکنش هاي قليايي سنگدانه‌ها (روش يك ساله)

ASTM C 1293

وزن مخصوص و جذب آب درشت دانه ها

ASTM C 127

وزن مخصوص و جذب آب ريز دانه ها

ASTM C 128

آزمايش ضربه و خرد شدن سنگدانه‌ها

 BS812 Part 3

تعيين مقاومت سنگدانه‌هادر برابر سايش و ضربه در دستگاه لس آنجلس

ASTM C 131

تعيين مقاومت سنگدانه‌هادر برابر سايش و ضربه در دستگاه لس آنجلس

ASTM C 535

تعيين درصد مصالح ريزتر از الك نمره 200

ASTM C 117

آزمايش سلامت سنگدانه ها در محلول سولفات سديم يا سولفات منيزيم

ASTM C 88

آزمايش هم ارز ماسه خاک و ماسه ها

ASTM D 2419

اندازه گيري شاخص سوزني درشت دانه ها

BS 812: Section 105.2

اندازه گيري شاخص پولکي بودن سنگدانه ها

BS 812: Section 105.1

اجزاي سبک در سنگدانه ها

ASTM C 123

   

استانداردهاي سيمان

تعيين نرمي سيمان هيدروليکي به روش دستگاه نفوذ هوابلين

ASTM C 204

تعيين پتانسيل انبساط ملات ساخته شده با سيمان پرتلند در مجاورت سولفات

ASTM C 452

تعيين تغيير طول سيمان هيدروليکي در مجاورت محلول سولفات

ASTM C 1012

تعيين غلظت نرمال سيمان هيدروليكي

 ASTM C187

اندازه گيري زمان گيرش سيمان هيدروليکي به روش سوزن ويکات

ASTM C 191

اندازه گيري مقاومت فشاري ملات سيمان هيدروليکي

ASTM C 109

اندازه گيري مقاومت خمشي ملات سيمان هيدروليکي

ASTM C 348

اندازه گيري مقاومت كششي ملات سيمان هيدروليکي

ASTM C 190

اندازه گيري تغيير طول  ملات و بتن سخت شده

ASTM C 157

ميز سيلان براي آزمايش سيمان هيدروليکي

ASTM C 230

چگالي سيمان هيدروليکي

ASTM C 188

     

استانداردهاي بتن

نمونه‌برداري از بتن تازه

ASTM C172

آزمايش اسلامپ

 ASTM C143

آزمايش وي- بي

BS1882 Part 2

تعيين وزن مخصوص بتن تازه

ASTM C138

ساخت و عمل آوري نمونه هاي بتني در آزمايشگاه

ASTM C 192

تعيين مقدار هواي بتن تازه

ASTM C231

طرح اختلاط بتن هاي معمولي، سنگين و بتن حجيم

ACI 211.1R

طرح اختلاط بتن سبک سازه اي

ACI 211.2R

طرح اختلاط بتن بدون اسلامپ (بتن غلتكي)

ACI 211.3R

طرح اختلاط بتن با مقاومت زياد

ACI 211.4R

کپينگ (كلاهك گذاري) نمونه هاي بتني استوانه اي و مغزه

ASTM C 617

مقاومت فشاري نمونه هاي بتني استوانه اي

ASTM C 39

مقاومت فشاري نمونه هاي بتني مكعبي

ASTM C 116

مقاومت کششي نمونه هاي بتني استوانه اي (روش برزيلي)

ASTM C 496

تعيين مدول الاستيسيته بتن

 ASTM C469

مغزه گيري (كر گيري) از بتن و آزمايش مغزه

 ASTM C42

آزمايش نفوذ آب در بتن

DIN 1048

تعيين چگالي، جذب آب و حفرات در بتن سخت شده

ASTM C 642

اندازه گيري جذب آب بتن

BS 1881: Part 122

تعيين پتانسيل نيم پيل ميلگردهاي بدون پوشش در بتن

ASTM C 876

تعيين سرعت پالس در بتن

ASTM C 597

اندازه گيري جمع شدگي خشک شدگي خطي در بتن

ASTM C426

کلر محلول در اسيد در ملات و بتن

ASTM C 1152

تعيين عمق کربناتاسيون بتن 
اندازه گيري زمان گيرش بتن به کمک روش مقاومت در برابر نفوذ

ASTM C 403

اندازه گيري اسلامپ بتن حاوي سيمان هيدروليکي

ASTM C 143

اندازه گيري درصد هواي بتن تازه به کمک روش فشار

ASTM C 231

 

فهرست ا - ی