سايت های زیرمجموعه

صفحه اول استانداردها و آئين نامه ها تاريخچه تچهيزات آزمايشگاه نوع آزمايشها و خدمات به صنعت گالري عكس
بازدید کننده گرامی ، جهت ارسال ایمیل لطفا فرم زیر را بدقت پر کرده و بر روی "ارسال" کلیک نمائید.نام شما:ایمیل شما:متن نامه:ضمایم:
  • آزمايشگاه سازه
  • سرپرست آزمايشگاه سازه: جناب آقاي دكتر سیامک ایپکچی

    كارشناس آزمايشگاه: آقاي مهندس شهرام نيكوكار

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست ساختمان شماره 2, آزمايشگاه سازه
  • تلـفن: 64543064
  • فکس: 
  • پست الکترونیکی structural-lab@aut.ac.ir
  • وب سايت 

تچهيزات آزمايشگاه

 

امكانات و تجهيزات آزمايشگاه

 امكانات و تجهيزات آزمايشگاه سازه را ميتوان به سه گروه جداگانه زير تقسيم بندي كرد :

- امكانات زير بنايي

- تجهيزات بارگذاري

 - تجهيزات اندازه گيري

-امكانات زير بنايي

- كف سخت كه يك فونداسيون حجيم بتني است و جهت انتقال بارهاي ديناميكي وارده بر سيستم قاب به زمين و همچنين حفاظت ازتجهیزات پيراموني از ارتعاشهاي آزمايش بارگذاري ديناميكي ساخته شده است. ابعاد اين فونداسيون 12 متر در 5 متر و عمق متوسط 2 متر ميباشد .

- قاب بارگذاري داراي ظرفيت تحمل بار قايم 100 تن و افقي 20 تا 100 تن متناسب با تراز بارگذاري ميباشد. اين قاب امكان بارگذاري روي نمونه هايي با ابعاد واقعي را فراهم ميسازد. ارتفاع قاب 6 متر و فضايي به ابعاد 3.5 متر در 10 متر را بر روي كف سخت اشغال نموده است .

- جرثقيل متحرك در سه جهت با ظرفيت باربري 10 تن جهت حمل و انتقال نمونه هاي سنگين .

- سيستم برق فشار قوي .

- سيستم تهويه ، حرارتي و برودتي .

-تجهيزات بارگذاري

جزييات مربوط به اين بخش در دياگرام ضميمه به تفصيل آورده شده كه به طور خلاصه در زير به آن اشاره ميگردد :

- يك جك هيدروليكي با قابليت بازتوليد نيروي ديناميكي و استاتيكي600 كيلونيوتن.

- دو جك هيدرو ليكي با قابليت بازتوليد نيروي ديناميكي و استاتيكي 300 كيلونيوتن .

- يك جك هيدرو ليكي با قابليت بازتوليد نيروي ديناميكي و استاتيكي 60كيلونيوتن .

- دستگاه توليد فشار هيدروليك Power Pack)) جهت تامين فشار براي جكهاي بارگذاري فوق الذكر  

 - دستگاه  بارگذاري هيدروليكي شنك با قابليت بارگذاري استاتيكي 600 كيلونيوتن و دامنه حركت 700 ميليمتر جهت آزمايش نمونه هاي كوچك .

-تجهيزات اندازه گيري

جزئيات مربوط به اين بخش در دياگرام ضميمه به تفصيل آورده شده كه به طور خلاصه در زير به آن اشاره مي گردد :

- دستگاه اندازه گيري خزش اجزاي سازه اي ساخت شركت شليبينر كه دارا شش كانال ثبت اطلاعات ميباشد.

- سلولهاي مشخص كننده باروارده "Load Cell" به اجزاي سازه اي جهت تعيين بارهاي حداكثري 10 و 50 و 500 كيلو نيوتن و 1 مگا نيوتن .

- جابجايي سنج "”LVDT مشخص كننده جابجايي اجزاي سازه اي تحت بارهای وارده با حساسيت جابجايي 5 ،10 ، 25 و 50 ميليمتر .

- شتاب سنج مشخص كننده شتاب اجزاي سازه اي تحت بارها ديناميكي وارده با حساسيت حداكثر 200 گال .

- كرنش سنج مشخص كننده كرنش اجزاي سازه اي تحت بارهاي وارده براي انواع مصالح و ثبت هم زمان در جهات مختلف .

- دستگاه ثبت اطلاعات “Data Logger”  ديناميكي با قابليت ثبت همزمان 1000 داده در يك ثانيه از 10 كانال مختلف .

- دستگاه ثبت اطلاعات“Data Logger”  استاتيكي با قابليت ثبت همزمان يك داده در يك ثانيه از 10 كانال مختلف كه در صورت استفاده از جعبه كليد Switching Box قابل افزايش تا 300 كانال ميباشد .

دستگاه كشش 600 کیلو نیوتن:

دستگاه تست يونيورسال، سيستمي است متشكل از سازه مكانيكي، سيستم هيدروليكي، كنترلر و نرم افزار T110-303 كه جهت اعمال نيرو به نمونه، اندازه گيري كرنش و نيروي اعمالي به نمونه در هر لحظه جهت انجام تست هاي كشش، فشا، خمش و . . . مي باشد.

عملكرد:

دستگاه كشش جهت انجام تست هاي مقاومت مصالح مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين مي توان سرعت كشش و فشار را با تابعي معين، تعيين نمود.تست هاي قابل انجام با دستگاه كشش:

1-     Din 51221 "tension testing machines"

2-     Din 51223 "compression testing machines"

3-     Din 51226 " creep testing machines"

4-     Din 51227 "bend testing machines"

5-     Din 51228 "low-frequency fatigue testing machines" Include:

 a-     Ramp Waveb-   

b -Sinusoidal Wavec    

c -Square Waved   

d - Sawtooth Wavee    

e - Polynomial Wave

 مشخصات و ظرفيت هاي دستگاه كشش:مشخصات و ظرفيت هاي مكانيكي دستگاه كشش مطابق با شكل به صورت جدول زير مي باشد.  

      1-3- مشخصات و شرفيت هاي دستگاه كشش

مشخصات و ظرفيت هاي مكانيكي دستگاه كشش مطابق با شكل به صورت جدول زير مي باشد.

مدل دستگاهRBO 600-
نيروي نامي600KN
A ارتفاع داخلي2025mm
B ابعاد داخلي قالب600mm
C ابعاد داخلي قاب360mm
D (كورس جك)700mm
E ارتفاع جك3480mm
F پشت تا پشت قاب2405mm
G ابعاد اصلي دستگاه840mm
H ابعاد اصلي دستگاه600mm
J قطر ستون ها mm
وزن دستگاه بدون جك (هيدروليك)، لودسل و گريپر2705Kg
وزن جك هيدروليك (عملگر)705Kg
الاستيسيته بدون لودسل24* 10-4mm/KN
الاستيسيته با لودسل31* 10-4mm/KN

 

دستگاه تست كشش و فشار 50 كيلو نيوتن:اين دستگاه كه محصول شركت ايراني سنتام مي باشد قابليت انجام تست هاي كشش،فشار،خمش و بعضي تستهاي ديگر از جمله خزش را در صورت نصب فك و فيكسچر مناسب دارد،ظرفيت اسمي اين دستگاه 50 كيلو نيوتن مي باشد كه مي توان با نصب لودسلهاي ظرفيت پايينتر تستهاي دقيقتري از مصالح با استحكام پايينتر از جمله استخوان، الياف بهداشتي و فيلم ها را به عمل آورد.اين دستگاه به همراه خود يك عدد اكتنسومتر كورس كوتاه نيز دارد كه براي سنجش هاي دقيق در آزمايش كشش مصالح به كار مي رود

 

قاب بارگذاري پس از نصب

   قاب بارگذاري پيش از نصب و نمايي از صفحات كف سخت

قاب بارگذاري پس از نصب و قاب جرثقيل 10 تني

جك هيدروليكي با قابليت توليد با نيروي ديناميكي 60 كيلونيوتن

جك هيدروليكي با قابليت بازتوليد نيروي ديناميكي 60 كيلو نيوتن

دستگاه توليد فشار هيدروليك جهت تامين فشار براي جكهاي بارگذاري

دستگاه بارگذاري هيدروليكي شنك با قابليت بارگذاري استاتيكي 600 كيلو نيوتن

نمونه آزمايشي تحت بارگذاري در دستگاه شن

دستگاه ثبت اطلاعات ديناميكي "Data Logger"

جابجايي سنج مشخص كننده جابجايي اجزاي سازه اي

"Load Cell" سلول مشخص كننده بار 10 تن

شتاب سنج مشخص كننده شتاب اجزاي سازه اي تحت بارها ديناميكي

 دستگاه تست كشش و فشار 50كيلونيوتن

اكستنسومتر كورس كوتاه

.

 

فهرست ا - ی