سايت های زیرمجموعه

صفحه اول استانداردها و آئين نامه ها تاريخچه تچهيزات آزمايشگاه نوع آزمايشها و خدمات به صنعت گالري عكس
بازدید کننده گرامی ، جهت ارسال ایمیل لطفا فرم زیر را بدقت پر کرده و بر روی "ارسال" کلیک نمائید.نام شما:ایمیل شما:متن نامه:ضمایم:
  • آزمايشگاه سازه
  • سرپرست آزمايشگاه سازه: جناب آقاي دكتر سیامک ایپکچی

    كارشناس آزمايشگاه: آقاي مهندس شهرام نيكوكار

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست ساختمان شماره 2, آزمايشگاه سازه
  • تلـفن: 64543064
  • فکس: 
  • پست الکترونیکی structural-lab@aut.ac.ir
  • وب سايت 

گالري عكس

 
قاب بارگذاري پس از نصب

   قاب بارگذاري پيش از نصب و نمايي از صفحات كف سخت
قاب بارگذاري پس از نصب و قاب جرثقيل 10 تني

جك هيدروليكي با قابليت توليد با نيروي ديناميكي 60 كيلونيوتن

جك هيدروليكي با قابليت بازتوليد نيروي ديناميكي 60 كيلو نيوتن

دستگاه توليد فشار هيدروليك جهت تامين فشار براي جكهاي بارگذاري

دستگاه بارگذاري هيدروليكي شنك با قابليت بارگذاري استاتيكي 600 كيلو نيوتن

نمونه آزمايشي تحت بارگذاري در دستگاه شن

دستگاه ثبت اطلاعات ديناميكي "Data Logger"

جابجايي سنج مشخص كننده جابجايي اجزاي سازه اي

"Load Cell" سلول مشخص كننده بار 10 تن

شتاب سنج مشخص كننده شتاب اجزاي سازه اي تحت بارها ديناميكي

فهرست ا - ی