سايت های زیرمجموعه

صفحه اول تاريخچه تچهيزات آزمايشگاه نوع آزمايشها و خدمات به صنعت گالري عكس استانداردها و آئين نامه ها
بازدید کننده گرامی ، جهت ارسال ایمیل لطفا فرم زیر را بدقت پر کرده و بر روی "ارسال" کلیک نمائید.نام شما:ایمیل شما:متن نامه:ضمایم:
 • آزمايشگاه مكانيك خاك
 • سرپرست آزمايشگاه مكانيك خاك: دکتر محمدرضا امام

  كارشناس آزمايشگاه: مهندس محمدصادق خالقی مقدم

  تكنسين آزمايشگاه: آقاي رضا جوادي

 • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست ساختمان شماره 2, آزمايشگاه مكانيك خاك
 • تلـفن: 64543062
 • فکس: 
 • پست الکترونیکی -
 • وب سايت 

نوع آزمايشها و خدمات به صنعت

فهرست دستگاهها و تجهيزات آزمايشگاه

         دستگاه آزمايش سه­محوري ديناميکي (Dynamic Triaxial System)

-         ابعاد نمونه: 100 × 50 ميليمتر و 150 × 75 ميليمتر

-         ظرفيت فشار همه جانبه: 1000 کيلوپاسکال

-         ثبت اطلاعات و کنترل به صورت اتوماتيک (Closed-loop Control System)

-         قابليت اعمال هرگونه مسير تنش و شرايط زهکشي

-         اعمال نيروي سيکلي ديناميکي با شکل موجهاي مختلف (مثلثي، مربعي و سينوسي)

-         اعمال نيروي سيکلي ديناميکي با شکل موج دلخواه (مانند موج يک زلزله واقعي)

-         کنترل با نيرو يا تغييرمکان و تا فرکانس 20 هرتز

-         ظرفيت جک هيدروليک بار محوري: 3/1 تن

-         قابليت تحکيم 1-D (يا K0)

-قابليت اندازه‌گيري تغييرمکان‌هاي کوچک با دقت 001/0 ميليمتر

-         قابليت انجام آزمايش بر روي نمونه‌هاي دست خورده، دست نخورده و ماسه سيمانته

نمايي از دستگاه آزمايش سه­محوري ديناميکي در آزمايشگاه ديناميک خاک

  دستگاه آزمايش ستون پيچشي تو خالي  (Hollow Cylinder Apparatus, HCA)

- ابعاد نمونه:

 الف: ID=100 mm, OD=150 mm                      

 ب:  ID=75 mm, OD=100 mm

         ظرفيت فشار همه جانبه از پيرامون و داخل نمونه: 1000 کيلوپاسکال

-         ظرفيت جک هيدروليک اعمال بار محوري: 10 تن

-         ظرفيت جک هيدروليک اعمال پيچش: 225 کيلونيوتن­متر

-         اعمال بار سيکلي محوري، جانبي و داخلي تا فرکانس 20 هرتز

-         کنترل با لوپ بسته و امکان اعمال هر گونه مسير تنش کلي و زهکشي­شده

-         دستگاه ستون پيچش تو خالي (HCA) دانشگاه صنعتي اميرکبير در حد و اندازه و قابليت­هاي خود در سطح جهان کم­نظير است. در ضمن اين اولين دستگاه HCA است که در کشور تهيه شده است. دستگاه­هاي HCA موجود در سطح جهان عموما داراي قطر خارجي (OD) 100 ميليمتر هستند. قطر خارجي 150 ميليمتر قابليت آزمايش روي نمونه­هاي درشت­دانه مانند شن و خاکهاي مخلوط را فراهم مي­سازد.

-         در صورتي­که نمونه توپر ساخته شده و از قابليت اعمال پيچش استفاده نگردد، شرايط آزمايش سه­محوري فراهم است. لذا امکان آزمايش سه­محوري سيکلي-ديناميکي روي نمونه­هاي تا قطر 150 ميليمتر در آزمايشگاه فراهم است. بدين ترتيب مي­توان خاکهاي درشت­دانه تا قطر 3 سانتيمتر را نيز مطالعه کرد.

نمايي از دستگاه آزمايش ستون پيچشي تو خالي در آزمايشگاه ديناميک خاک

    دستگاه آزمايش برش ساده سيکلي  سه­جهته (3-D Cyclic Simple Shear Test)

(طراحي و ساخت در دانشگاه صنعتي اميرکبير)

-         ابعاد نمونه: قطرهاي 50 و 100 ميليمتر

-         نوع قالب دربردارنده: غشاء لاستيکي مسلح

-         جک اعمال نيروي قائم: ظرفيت 5/2 تن به صورت ديناميکي

-         دو جک اعمال نيروهاي برشي در راستاي افق: ظرفيت 3/1 تن به صورت ديناميکي

-         اعمال نيروهاي سيکلي ديناميکي در هر سه راستا تا فرکانس 20 هرتز

-         اعمال مسيرهاي بيضوي و دوراني روي صفحه افق به نمونه

-         امکان تست در شرايط K0 و سه­محوري

-         ارتقای دستگاه براي قابليت تست المان سطح تماس سازه- خاک (soil-structure interface test)

-         ابعاد نمونه تست سطح تماس: مجموعه حلقه­هاي مربعي به ضلع 100 ميليمتر و ضخامت 2 ميليمتر

-         اندازه­گيري تغيير شکل برشي توده خاک و جابجايي لغزشي بين خاک و سازه

نمايي از دستگاه آزمايش برش ساده سيکلي  سه­جهته در آزمايشگاه ديناميک خاک

نمايي از دستگاه آزمايش برش ساده سيکلي  سه­جهته در آزمايشگاه ديناميک خاک

جمع­بندي 3 دستگاه فوق:

مجموعه 3 دستگاه آزمايش نمونه­هاي خاک فوق قادر است رفتار هر نوع خاک (ريزدانه، درشت­دانه) را تحت شرايط هر نوع بارگذاري، شرايط زهکشي، و مسيرتنش در فضاهاي 2 و 3 بعدي قرار دهد. چنين مجموعه­اي با قابليت­هاي ذکرشده حتي در سطح جهان کم­نظير بوده و امکان مطالعات لرزه­اي و ديناميکي خاک، اثر ارتعاش ماشين­آلات، روانگرايي و ... را به نحو مناسبي فراهم مي­نمايد. نه تنها در شناخت مباني رفتار خاک و توسعه مدلهاي رفتاري مي­توان از اين دستگاه­ها کمک گرفت، بلکه براي مطالعات کنترل پايداري و مقاوم­سازي ابنيه و سازه­هاي مهم از جايگاه ويژه­اي برخوردار هستند.

     دستگاه مدلسازي فيزيکي پي سطحي، ديوار حائل، ... (Physical Modeling)

(طراحي و ساخت در دانشگاه صنعتي اميرکبير)

 اين دستگاه قادر است مدلهاي فيزيکي کوچک مقياس را تحت شرايط بارهاي قائم و جانبي تست نمايد. بارهاي وارده ممکن است مونوتونيک يا سيکلي باشند. سيستم ديتالاگر موجود در آزمايشگاه امکان نصب ابزارهاي مختلف در مدل را فراهم مي­سازد. دستگاه همچنين مجهز به سيستم بارش ماسه براي ساخت يکنواخت و همگن خاکهاي دانه­اي مي­باشد. اعمال نيرو توسط جکهاي پنوماتيک انجام مي­پذيرد. تا به حال از اين دستگاه براي مطالعه رفتار ديوارهاي حائل، لوله­هاي مدفون، تونل و پي سطحي بر روي خاک مسلح در قالب چند پايان­نامه ارشد و دکترا استفاده شده است.   

برخي از مزايا

-         امکان اعمال بارهاي سيکلي همزمان با بار استاتيکي (جهت شبيه‌سازي بارهاي ترافيک، ماشين‌آلات صنعتي، زلزله و ...)

-         امکان تهيه نمونه  هاي همگن ماسه با دانسيته‌هاي متفاوت ( به كمك سيستم بارش)

-         امکان ثبت فشارهاي افقي ناشي از بار پي در نقاط مختلف ديواره‌ي مدل

-         امکان استفاده از انواع مختلف مسلح‌کننده ها ازقبيل : ژئوگريد، ژئوتکستايل، ژئوسل و ...

 کاربردهاي مهندسي (ارتباط با صنعت)

 اين دستگاه پتانسيل مدل­سازي انواع متنوعي از پي­هاي سطحي، نيمه عميق و عميق، لوله هاي مدفون در خاک، ديوار حائل و ... واقع بر خاک مسلح شده با ژئوسينتتيک‌ها يا ساير مسلح کننده­ي مرتبط و انجام پژوهش جهت حصول نتايج کاربردي براي تعميم به صنعت در حيطه­ي موضوعات مذکور را داراست؛ به عنوان مثال با توجه به وجود بسترهاي نرم و سست در بسياري از نقاط کشور، مسلح نمودن خاک به منظور افزايش ظرفيت باربري و کاهش نشست‌پذيري آن از گزينه‌هاي مورد توجه مهندسين در پروژه‌هاي عملي است. جهت حصول به يک طرح ايمن و اقتصادي بايد شناخت صحيحي از رفتار بار-نشست پي واقع بر خاک مسلح وجود داشته باشد. بدين منظور و با هدف رفع نقصان موجود در پژوهش‌هاي صورت گرفته تاکنون، درحال حاضر يک مدل فيزيکي با مقياس کاهش يافته در آزمايشگاه ديناميک خاک دانشگاه صنعتي اميرکبير ساخته شده است که تا کنون نتايج بسيار کاربردي و مفيدي از آن استخراج شده است.

نمايي از دستگاه آزمايش مدلسازي فيزيکي در آزمايشگاه ديناميک خاک

    دستگاه بيرون­کشش ژئوگريد و ژئوتکستايل (Pullout Test Apparatus)

(طراحي و ساخت در دانشگاه صنعتي اميرکبير

دستگاه بيرون کشش ژئوگريد يک دستگاه منحصر به فرد در زمينه اندرکنش ژئوگريدها و ژئوتکستايل­ها نسبت به خاک است که در دانشگاه صنعتي اميرکبير طراحي و ساخته شده است. اين دستگاه با امکان اعمال تنش‌هاي قائم به خاک از طريق بالشتک هوا در بخش فوقاني و اعمال نيروي کشش در جلوي دستگاه توسط جک هيدروليک رفتار نيرو-جابجايي و مقاومت بيرون­کشش را بررسي مي‌کند. دستگاه داراي قابليت کنترل با لوپ بسته بوده و امکان اعمال نيرو­هاي مونوتونيک و سيکليک به صورت کنترل­نيرو و کنترل­جابجايي فراهم است.

نمايي از دستگاه آزمايش بيرون­کشش ژئوگريد و ژئوتکستايل در آزمايشگاه ديناميک خاک

      دستگاه محفظه تحکيم و گيرش شمع (Pile Setup Consolidation Chamber)

(طراحي و ساخت در دانشگاه صنعتي اميرکبير)

دستگاه مدل­سازي فيزيکي پديده گيرش شمع داراي محفظه­اي استوانه­اي است که داراي قابليت­هاي تحکيم خاک ريزدانه به قطر 40 سانتيمتر و ارتفاع 100 سانتيمتر می‌باشد. نصب شمع پيش­ساخته در آن به روش‌هاي کوبش يا فشار با جک صورت می‌گیرد. شمع ابزارگذاري‌ شده است و قابلیت اندازه­گيري فشار آب حفره­اي و فشار محوری در طول شمع را دارد. پس از نصب شمع، آزمايش بارگذاري در زمانهاي مختلف روي شمع انجام شده و روند وقوع پديده گيرش در طول زمان بررسي مي­گردد. به کمک نتايج اين آزمايش مي­توان مولفه­هاي مختلف اين پديده شامل استهلاک فشار آب حفره­اي و سالخوردگي (aging) را ارزيابي نمود. جک تحکيم شامل يک صفحه بارگذاري و جند قطعه ميله رابط است که قابليت تحکيم لايه‌اي خاک رس را فراهم مي‌کند. در داخل محفظه فولادي يک لوله GRP سوراخدار با قطر 40 سانتيمتر قرار دارد که با ايجاد شرايط زهکشي شعاعي به فرايند تحکيم سرعت مي‌بخشد. سيستم کوبش از يک ميله رابط و وزنه‌هاي جداگانه تشکيل شده که امکان کوبش با وزن‌هاي مختلف و همجنين ارتفاع سقوط تا 50 سانتيمتر را مي‌دهد. در مرحله ارتقاسازی دستگاه، قابلیت اعمال سربار دائمی بر روی خاک توسط سیستم جک و نیز امکان نصب شمع در خاک به روش فشاری (توسط جک) به دستگاه افزوده شده است.

نمايي از دستگاه آزمايش محفظه تحکيم و گيرش شمع در آزمايشگاه ديناميک خاک

   دستگاه رفتارشناسي ميکروسکوپيک نمونه‌هاي سه‌محوري

(طراحي و ساخت در دانشگاه صنعتي اميرکبير)

اين دستگاه براي اولين بار در ايران در آزمايشگاه ديناميک خاک دانشگاه صنعتي اميرکبير طراحي و ساخته شده و نمونه‌ها‌ي مشابه کمی در خارج کشور وجود دارد. با تزريق اپوکسي به درون نمونه‌هاي سه‌محوري امکان بررسي بافت نمونه در مقياس ميکروسکوپيک در هر مقطع از زمان بارگذاري وجود دارد.

فهرست توانايي­هاي آزمايشگاه در رابطه با انجام پروژه­هاي تحقيقاتي و مقاوم­سازي

- تعيين مشخصات مقاومتي خاک جهت استفاده در مقاصد طراحي

- مطالعات ژئوتکنيک مقاوم­سازي ساختمانهاي مسکوني، اداري، تجاري

- مطالعات ژئوتکنيک مقاوم­سازي ساختمانهاي صنعتي، مخازن، نيروگاه­

ها و ...

- مطالعات ژئوتکنيک کنترل پايداري و مقاوم­سازي سدها

- مطالعات ژئوتکنيک کنترل پايداري شيب­ها و شيرواني­ها

- تعيين خواص پي و خاک ساختگاه براي مدلسازي لرزه­اي
خدمات پژوهشي به دانشجويان تحصيلات تکميلي (ارشد و دکترا)
آزمايشگاه طي ده سال گذشته خدمات متعددي به دانشجويان کارشناسي ارشد و دکترا ارائه کرده است. خدمات شامل آماده­سازي دستگاه­ها براي کار دانشجويان، تهيه مصالح مصرفي، تعمير و نگهداري، ساخت و توسعه دستگاه­هاي جديد بوده است. فهرست پروژه­هاي منتخب پايان­يافته و در حال اجرا که در سال‌هاي اخير توسط دانشجويان ارشد و دکترا انجام شده است در جدول زير مشاهده مي‌شود.

جدول 1- ليست پروژه­هاي منتخب پايان­يافته و در حال انجام مربوط به 5 سال اخير - دانشجويان کارشناسي ارشد و دکترا

ناممقطعاستاد راهنماحوزه‌ي فعاليتسال دفاعملاحظات
آرش نيريدکتري تخصصيدکتر فخاريانمطالعه رفتار بيرون کشش ژئوگريد مدفون در خاک تحت بارگذاري مونوتونيک و سيکلي88-         طراحي و ساخت دستگاه بيرون کشش
سعيد ابريشميدکتري تخصصيدکتر ميرمحمدحسينيمطالعه ظرفيت باربري تناوبي خاک هاي ماسه­اي خشک مسلح به ژئوگريد 88-         استفاده از دستگاه مدل‌سازي فيزيکي
اميرحسين اقباليدکتري تخصصيدکتر فخارياناثر افزودن سيمان بر رفتار خاک‌هاي ماسه‌اي تحت مسير تنش‌هاي مختلف استاتيکي و ديناميکي  91-         انجام تست بر روي ماسه‌ي سيمانته با دستگاه‌هاي استوانه‌ توخالي، سه محوري و برش ساده
علي برهانيدکتري تخصصيدکتر فخاريانبررسي رفتار ماسه‌ي چمخاله  93 * -         بررسي رفتار ماسه‌ي چمخاله با دستگاه‌هاي سه محوري، برش ساده و استوانه توخالي-         ارتقاي نرم‌افزار دستگاه استوانه توخالي
محسن کارگردکتري تخصصيدکتر ميرمحمدحسينيبررسي رفتار پي‌هاي نواري بر خاک‌هاي مسلح با ژئوسينتتيک94 *-         استفاده از دستگاه مدل‌سازي فيزيکي -         همکاري دو دانشجوي کارشناسي ارشد در اين پروژه در راستاي پيشرفت اهداف تحقيق
نسرين وفاييدکتري تخصصيدکتر فخاريانبررسي آزمايشگاهي رفتار سطح تماس ماسه-شمع تحت بار محوري سيکلي95 *-         ارتقاي دستگاه برش ساده به منظور بررسي اندرکنش سطح شمع فولادي با خاک تحت بارهاي مونوتونيک و سيکلي
فريد شعبانيکارشناسي ارشددکتر فخاريانارزيابي پتانسيل روانگرايي ماسه چمخاله88-         تکميل و راه‌اندازي دستگاه برش ساده
سارا حيدريکارشناسي ارشددکتر فخاريانبررسي اثر سيمان روي رفتار مونوتونيک و سيکليک ماسه فيروزکوه89-         انجام تست بر روي ماسه‌ي سيمانته با دستگاه‌ برش ساده
محمد ولي‌زادهکارشناسي ارشددکتر فخاريانبررسي آزمايشگاهي اثر گيرش بر مقاومت نهايي شمع92-         ساخت دستگاه محفظه‌ي تحکيم و گيرش شمع
فرزاد کاوياني کارشناسي ارشددکتر فخاريان/دکتر امامبررسي رفتار ماسه‌ي فيروزکوه تحت مسير تنش‌هاي مختلف93-         ساخت دستگاه رفتارشناسي ميکروسکوپيک نمونه‌هاي سه‌محوري-         انجام تست دستگاه‌ آزمايش سه محوري
ميثم حامديکارشناسي ارشددکتر ميرمحمدحسينيبررسي اثر خرده لاستيک بر مقاومت روانگرايي ماسه‌ها93-         انجام آزمايش با دستگاه سه­محوري
رامين اسلاميکارشناسي ارشددکتر فخاريان/دکتر اسلاميبررسي اثر گيرش بر مقاومت شمع‌هاي کوبشي تحت بارهاي محوري93 *-         ارتقاي سيستم براي اعمال فشار روي سطح خاک در حين تست شمع-         ساخت شمع با ابعاد مختلف-         ايجاد امکان روشهاي مختلف اجراي شمع
علي هدايتي‌فرکارشناسي ارشددکتر فخاريانتعيين آزمايشگاهي پارامترهاي ديناميکي ماسه‌ي فيروزکوه93 *-         رفع مشکلات دستگاه از جمله نشت آب از اتصالات و شيرها، اصطکاک مزاحم شفتها، ناشاقولي فک نمونه­ها-         بکارگيري سيستم مينياتوري اندازه­گيري تغيير مکان مستقيماً روي نمونه-         رفع مشکل سنگ متخلخل
ساينا خوشبختکارشناسي ارشددکتر فخاريانتعيين آزمايشگاهي پارامترهاي ديناميکي ماسه‌ي چمخاله93 *-         رفع مشکلات دستگاه از جمله نشت آب از اتصالات و شيرها، اصطکاک مزاحم شفتها، ناشاقولي فک نمونه­ها-         بکارگيري سيستم مينياتوري اندازه­گيري تغيير مکان مستقيماً روي نمونه-         رفع مشکل سنگ متخلخل
محمودرضا محمديکارشناسي ارشددکتر ميرمحمدحسينيبررسي ظرفيت باربري خاک ماسه‌اي مسلح شده با ژئوسل و خرده لاستيک تحت بارهاي استاتيکي و سيکلي93 *-         استفاده از دستگاه مدل فيزيکي پي­هاي نواري -         خاک ماسه‌اي مسلح شده با ژئوسل و خرده لاستيک
الهام آقابيگيکارشناسي ارشددکتر دبيريان(دانشکده نساجي)بررسي ساختمان ژئوسل تهيه شده از منسوجات بي بافتن بر ظرفيت باربري خاک مسلح شده با آن--         به عنوان همکار پژوهشي با دانشجويان دکتر ميرمحمدحسيني
غزل غمخوارکارشناسي ارشددکتر دبيريان(دانشکده نساجي)بررسي تاثير ظرفيت­هاي کششي منسوجات تاري پودي استفاده شده در تهيه ژئوسل بر ظرفيت باربري خاک مسلح شده با ژئوسل--         به عنوان همکار پژوهشي با دانشجويان دکتر ميرمحمدحسيني

فهرست ا - ی