سايت های زیرمجموعه

صفحه اول تاريخچه تچهيزات آزمايشگاه نوع آزمايشها و خدمات به صنعت گالري عكس استانداردها و آئين نامه ها
بازدید کننده گرامی ، جهت ارسال ایمیل لطفا فرم زیر را بدقت پر کرده و بر روی "ارسال" کلیک نمائید.نام شما:ایمیل شما:متن نامه:ضمایم:
 • آزمايشگاه مكانيك خاك
 • سرپرست آزمايشگاه مكانيك خاك: دکتر محمدرضا امام

  كارشناس آزمايشگاه: مهندس محمدصادق خالقی مقدم

  تكنسين آزمايشگاه: آقاي رضا جوادي

 • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست ساختمان شماره 2, آزمايشگاه مكانيك خاك
 • تلـفن: 64543062
 • فکس: 
 • پست الکترونیکی -
 • وب سايت 

گالري عكس

نمايي از دستگاه آزمايش سه­محوري ديناميکي در آزمايشگاه ديناميک خاک

نمايي از دستگاه آزمايش ستون پيچشي تو خالي در آزمايشگاه ديناميک خاک

نمايي از دستگاه آزمايش برش ساده سيکلي  سه­جهته در آزمايشگاه ديناميک خاک

نمايي از دستگاه آزمايش برش ساده سيکلي  سه­جهته در آزمايشگاه ديناميک خاک

نمايي از دستگاه آزمايش مدلسازي فيزيکي در آزمايشگاه ديناميک خاک

نمايي از دستگاه آزمايش بيرون­کشش ژئوگريد و ژئوتکستايل در آزمايشگاه ديناميک خاک

نمايي از دستگاه آزمايش محفظه تحکيم و گيرش شمع در آزمايشگاه ديناميک خاک

فهرست ا - ی