سايت های زیرمجموعه

صفحه اول تاريخچه تچهيزات آزمايشگاه نوع آزمايشها و خدمات به صنعت استانداردها و آئين نامه ها گالري عكس
بازدید کننده گرامی ، جهت ارسال ایمیل لطفا فرم زیر را بدقت پر کرده و بر روی "ارسال" کلیک نمائید.نام شما:ایمیل شما:متن نامه:ضمایم:
 • آزمايشگاه مکانیک سنگ
 • سرپرست آزمايشگاه : آقاي دكتر احمد فهيمي فر

  كارشناس آزمايشگاه: آقاي مهندس پورصالحی

  تكنسين آزمايشگاه:

 • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست ساختمان شماره 2, طبقه منفی 2، آزمايشگاه مکانیک سنگ
 • تلـفن: 64543082
 • فکس: 
 • پست الکترونیکی -
 • وب سايت 

نوع آزمايشها و خدمات به صنعت

واحد آزمایشگاه مکانیک سنگ دانشکدة عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر با در اختیار داشتن امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی، با اولویت برنامه‌های پژوهشی و آموزشی در حال فعالیت می‌باشد. در این راستا پایان‌نامه‌هایی در دورة دکترا و کارشناسی ارشد در این واحد تعریف و انجام شده است تا امکان مطالعه و بررسی تئوری‌های نو در گرایش مکانیک سنگ فراهم گردد. علاوه بر این جهت تأمین اهداف آموزشی نیز در این واحد، درس آزمایشگاه مکانیک سنگ برای دانشجویان دورة کارشناسی ارشد ارائه می‌گردد.

عناوین فعالیت‌های پژوهشی- تحقیقاتی انجام شده در آزمایشگاه مکانیک سنگ

پایان‌نامة دورة دکترا

عنوان پایان‌نامه:

 مدل رفتاری و تحلیل عددی ترک‌های مشخص نشده و رفتار نرم‌شوندگی سنگ‌ها

توسط: هومن شبیری

اتمام: سال 1384

توضیحات: در قالب این پایان‌نامه مراحل نصب و راه‌اندازی دستگاه خود‌کنترل انجام شد. 

پایان‌نامه‌های دورة کارشناسی ارشد

عنوان پایان‌نامه:

 ارزیابی مدل ترک نامعین بر پایة مکانیک‌شکست و اعمال آن برای ارزیابی خرابی سنگ‌ها در آزمایش خمش سه‌نقطه‌ای

توسط: اسدا... حسومی

اتمام: سال 1383

توضیحات: در ضمن این پایان‌نامه، بهره‌برداری عملی از دستگاه خود‌کنترل در قالب آزمایش‌های خمش سه‌نقطه‌ای و برزیلی انجام شده است. 

عنوان پایان‌نامه:

مطالعة رفتار تنش کرنش سنگ‌های مختلف و تعیین پارامترهای مکانیکی و درجة همبستگی آنها

توسط: میثم کریمی

اتمام: سال 1385

توضیحات: در قالب این پایان‌نامه، سایر قابلیت‌های دستگاه خود‌کنترل از جمله آزمایش‌های فشاری سه محوری، فشاری تک محوری و آزمایش کشش مستقیم (با ساخت فک‌های خاص این آزمایش) مورد بهره‌برداری قرار گرفت. 

عنوان پایان‌نامه: تحلیل خرابی در آزمایش برزیلی بر پایة تئوری مکانیک شکست و مقایسة آن با نتیجة آزمایشگاهی

توسط: مجتبی احمدیاندر حال اتمام (ورودی 84) 

عنوان پایان‌نامه: اثر اندازه بر نتایج آزمایش برزیلی و مقایسه با نتایج آزمایش کشش مستقیم

توسط: سینا فرضیدر حال انجام (ورودی 85) 

علاوه بر پایان‌نامه‌های فوق، آزمایش‌های مربوط به پایان‌نامه‌های دیگری نیز از جمله آزمایش خمش چهار نقطه‌ای بر روی تیرهای بتنی مسلح شده با الیاف FRP (اسماعیلی) و آزمایش خزش بر روی نمونه‌های سنگی (دانشکدة معدن) و ... انجام شده است.

 

چشم‌انداز فعالیت‌های پیش‌رو

الف- انجام آزمایش‌های دینامیکی با کمک دستگاه خود‌کنترل

دستگاه خود‌کنترل دارای قابلیت بارگذاری دینامیکی نیز می‌باشد. بمنظور راه‌اندازی دستگاه و بکارگیری این قابلیت در مطالعة رفتار دینامیکی سنگ‌ها، انجام آزمایش‌های دینامیکی بر روی نمونه‌های سنگی در دستور کار قرار گرفته است.

 ب- تهیة وسایل لازم برای تشریح سنگ

مطالعة میکروسکوپی سنگ‌ها، اهمیت زیادی در مهندسی سنگ دارند. بافت و نحوة قرارگیری کانی‌ها در کنار یکدیگر، درصد کانی‌های خاص در سنگ، ابعاد کانی‌ها، درجة هوازدگی یا دگرسانی و نحوة پراکندگی ریز‌ترک‌ها از جمله پارامترهایی هستند که رفتار مهندسی سنگ‌ها را تحت کنترل خود دارند، از این‌رو تجهیز آزمایشگاه به وسایل تشریح سنگ، در دستور کار قرار گرفته است.

 ج- تهیة سنسورهای تغییر‌مکان (LVDT) و دیتالاگ

ربمنظور بالا بردن دقت اندازه‌گیری و همچنین ثبت دقیق کرنش‌ها یا تغییر‌شکل‌های جانبی و محوری، بجای استفاده از گیج‌های عقربه‌ای و یادداشت قرائت‌ها، استفاده از دستگاه دیتالاگر با قابلیت حفظ و نگهداری کلیة اطلاعات ورودی به سیستم از سنسورهای تغییر‌مکان (LVDT) مورد نظر می‌باشد.  

د- تهیة دستگاه التراسونیک

از آنجاییکه امروزه استفاده از روش‌های دینامیکی برای برآورد دقیق و سریع ثابت‌های الاستیک در مهندسی سنگ کاملاً پذیرفته شده است و همچنین با توجه به غیر‌مخرب بودن این آزمایش‌ها، تهیة دستگاه التراسونیک برای اندازه‌گیری سرعت صوت و ثابت‌های الاستیک دینامیکی مدنظر قرار گرفته است. 

ه- تهیة تجهیزات لازم برای آزمون‌های صحرایی

علیرغم اهمیت زیاد آزمون‌های آزمایشگاهی و ضرورت انجام آنها در عملیات مهندسی، نتایج حاصل از این آزمون‌ها بعلت تفاوت اساسی رفتار تودة سنگ با سنگ بکر، مقادیر مناسبی نبوده و نمی‌توان آنها را در تبیین دقیق رفتار تودة سنگ و تحلیل عملکرد آن بکار گرفت، بهمین جهت آزمون‌های صحرایی یا برجای تودة سنگ از جایگاه ویژه و با اهمیتی در مهندسی سنگ برخوردارند. از این‌رو تهیة تجهیزات لازم برای آزمون‌های صحرایی سنگ برای رسیدن به یک تحلیل جامع از رفتار سنگ‌ها در برنامه‌های آزمایشگاه مکانیک سنگ قرار گرفته است.

فهرست ا - ی