سايت های زیرمجموعه

 • مركز تحقيقات بتن
 • رئيس مركز تحقيقات تكنولوژي و دوام بتن: دكتر علي اكبر رمضانيان‌پور

  مدير گروه پژوهشي تكنولوژي بتن: دكتر حسين رجايي

  مدير گروه پژوهشي دوام بتن:  دكتر فرامرز مودي

  مسئول دفتر مركز تحقيقات : خانم قیطرانیه
 • آدرس: تهران-خ حافظ- چهارراه كالج- دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران) - دانشكده مهندسي عمران- ساختمان شماره 2 - مركز تحقيقات بتن
 • تلـفن: 02164543074
 • فکس: 
 • پست الکترونیکی -
 • وب سايت 

فعاليت‌هاي مركز از زمان تأسيس

 

الف) تجهيز و راه‌اندازي
1)تجهيز ساختمان
2)تجهيز دستگاه‌ها و آموزش آنها
 
ب) پروژه‌هاي مركز
1)شناسايي، ارزيابي و خواص پوزولان‌هاي ايران (اتمام يافته)
2)بررسي دوام سدهاي بتني كشور از نظر واكنش قليايي (اتمام يافته)
3)بررسي اثر پوزولان‌ها در كنترل واكنش‌ قليايي سنگدانه‌ها در سد استور (اتمام يافته)
4)طرح توليد سيمان راهسازي (هيدروفوب) (اتمام يافته)
5)دوام بتن در جنوب كشور (اتمام يافته)
6)بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني مسلح تحت اثر واكنش قليايي سنگدانه‌ها (اتمام يافته)
7)بررسي خوردگي آرماتور در سازه‌هاي بتني مسلح با استفاده از سيمان‌هاي نوع2، پرتلند پوزولاني معمولي، پرتلند پوزولاني ويژه و پرتلند آهكي توليدي كارخانه سيمان آبيك (اتمام يافته)
8)ارزيابي خرابي برج خنك‌كننده واحد 28 مجتمع فولاد مباركه  (اتمام يافته)
9)ارزيابي خرابي فلاشينگ نورد گرم مجتمع فولاد مباركه و ارائه طرح ترميم (اتمام يافته)
10)تهيه استاندارد بازبيني و بازرسي ساختمان‌هاي بتني مجتمع فولاد مباركه (اتمام يافته)
11)بررسي تأثير نانوسيليس بر جذب آب، نفوذ آب و نفوذ يون كلرايد در بتن (اتمام يافته)
 
ج) سخنراني‌ها و سمينارها
1)سمينار مشترك با وزارت بنادر ژاپن در سال 1381 در دانشگاه
2)سخنراني گروه وزارت بنادر ژاپن در سال 1382
3)سخنراني قطب علمي مقاوم‌سازي و بهينه‌سازي ابنيه، ساختگاه‌ها و شريان‌هاي حياتي در بهمن 1385
4)دورة SCC مشترك با دانشكده فني و مهندسي در اسفند 1385
5)سمينار يك‌روزه مجتمع فولاد مباركه اصفهان در مهرماه 1387
 
د) دوره‌هاي آموزشي
1)دورة آموزشي تكنولوژي بتن پيشرفته (جهاد كشاورزي)
2)دورة آموزشي كنترل كيفيت بتن (وزارت مسكن و شهرسازي)
3)برگزاري دوره‌هاي فوق در مراكز استان‌ها
4)دورة آموزشي مبحث نهم مقررات ملي ساختماني ايران (طرح و اجراي سازه‌هاي بتني) ديماه 1385، دانشگاه صنعتي اميركبير

فهرست ا - ی