سايت های زیرمجموعه

 • مركز تحقيقات بتن
 • رئيس مركز تحقيقات تكنولوژي و دوام بتن: دكتر علي اكبر رمضانيان‌پور

  مدير گروه پژوهشي تكنولوژي بتن: دكتر حسين رجايي

  مدير گروه پژوهشي دوام بتن:  دكتر فرامرز مودي

  مسئول دفتر مركز تحقيقات : خانم قیطرانیه
 • آدرس: تهران-خ حافظ- چهارراه كالج- دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران) - دانشكده مهندسي عمران- ساختمان شماره 2 - مركز تحقيقات بتن
 • تلـفن: 02164543074
 • فکس: 
 • پست الکترونیکی -
 • وب سايت 

مركزهايي كه همكاري دارند

 

 
آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌هايي كه با اين مركز همكاري دارند و سرويس مي‌دهند:
 
-آزمايشگاه بتن (دانشكده عمران)
-آزمايشگاه شيمي مصالح (دانشكده عمران)
-آزمايشگاه سازه (دانشكده عمران)
-آزمايشگاه كاني‌شناسي (دانشكده معدن)
-آزمايشگاه خوردگي گروه مواد و متالوژي

فهرست ا - ی