سايت های زیرمجموعه

  • كتابخانه
  • مدير كتابخانه: جناب آقاي دكتر محمد رضا امام

    مسئول كتابخانه: خانم زهرا گودرزي

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, طبقه چهارم
  • تلـفن: 02164543039
  • فکس: 
  • پست الکترونیکی aut_lib_civil@aut.acir
  • وب سايت 

تأمين منابع اطلاعاتي

    از آنجايي كه يك كتابخانه دانشگاهي بخشي از نظام آموزشي، پژوهشي، و تحقيقاتي دانشگاه است، مجموعه كتابخانه نيز مهمترين منبع تأمين نيازهاي اطلاعاتي جامعه علمي دانشگاهي به شمار آمده، و مي‌بايد حاوي تازه‌ترين  اطلاعات در زمينه‌هاي موضوعي آن باشد.

وظايف 

تهيه و گردآوري كليه منابع موردنياز كتابخانه مركزي و كتابخانه‌هاي اقماري، اعم از چاپي و غير چاپي، با هدف كمك به برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه به عهده اين بخش است. انتخاب منابع اطلاعاتي و الويت‌بندي آنها با همكاري دانشكده‌ها صورت مي‌گيرد، و به اين منظور هر دانشكده فردي از اعضاي هيئت علمي را با عنوان نماينده كميته كتاب به كتابخانه مركزي معرفي مي‌نمايد. هرگونه تصميم‌گيري و هماهنگي در تهيه منابع در جلسات كميته كتاب دانشكده‌ها صورت گرفته، و با توجه به سياست‌هاي تهيه منابع و براساس بودجه تخصيصي، در اين بخش به مرحله اجرا در مي‌آيد.

تهيه منابع بطور متمركز در كتابخانه مركزي، از طريق ارتباط با ناشران و كارگزاران ايراني و خارجي، شركت و خريد از نمايشگاههاي برگزار شده، مبادله و اهدا صورت مي‌گيرد.

كليه منابع دريافتي پس از كنترل با مجموعه و ثبت، به بخش‌هاي مربوطه ارسال مي‌گردد. مبادله منابع تكراري و وجين شده، دريافت منابع اهدايي، اطلاع‌رساني منابع جديد، پاسخگويي و همكاري با اعضاي هيئت علمي و دانشجويان در تهيه منابع موردنياز شخصي، ارزشيابي مجموعه كتابخانه، برگزاري مستمر جلسات كميته كتاب، شركت فعال و مؤثر در نمايشگاههاي كتاب برگزار شده، انجام كليه مكاتبات مربوطه، و تسويه‌حساب با امورمالي دانشگاه از ديگر فعاليت‌هاي بخش محسوب مي‌گردد.

واحد تأمين مدرك و امانت بين كتابخانه‌اي

واحد تأمين مدرك با هدف تأمين و اشتراك منابع اطلاعاتي موردنياز دانشجويان و پژوهشگران از خارج از دانشگاه ايجاد و خدمات ذيل را ارائه مي‌دهد:

- تأمين نياز‌هاي اطلاعاتي پژوهشگران و دانشجويان ساير كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني طرف قرارداد.

- تأمين نيازهاي اطلاعاتي دانشجويان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه از طريق تهيه منابع از ساير كتابخانه‌ها و مراكز تحقيقاتي (داخل كشور).

- تأمين نيازهاي اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تكميلي و اعضاي هيئت علمي دانشگاه از كتابخانه بريتانيا (BL)

- نظارت بر اجراي صحيح تعهدات ارتباط بين كتابخانه‌اي.  

بخش سازماندهي منابع اطلاعاتي

كليه امور فهرستنويسي و نمايه‌سازي منابع اطلاعاتي فارسي و لاتين به صورت متمركز (منابع اطلاعاتي كتابخانه مركزي و كتابخانه‌هاي اقماري)، با استفاده از جديدترين بانكهاي اطلاعاتي و استفاده از شبكه اينترنت و آماده‌سازي آنها براي تسهيل در امر ذخيره و بازيابي اطلاعات در اين بخش انجام مي‌شود.

  وظايف

- فهرست‌نويسي توصيفي منابع اطلاعاتي فارسي و لاتين بر اساس قواعد انگلوامريكن

- فهرست‌نويسي تحليلي كتابهاي فارسي و لاتين براساس سر عنوانهاي موضوعي فارسي و لاتين (subject heading كنگره)

- رده‌بندي كتابهاي فارسي و لاتين براساس رده‌بندي LC

- جستجوي اطلاعات كتابشناختي از بانكهاي اطلاعاتي و پايگاههاي اطلاعات كتابشناختي موجود در اينترنت

- ارتباط با ساير بخشها براي ايجاد هماهنگي بيشتر در كارها

- آموزش كارورزان در زمينه فهرستنويسي و آماده‌سازي كتابهاي فارسي و لاتين 

 بخش خدمات مراجعين 

پيش‌بيني و همكاري در فراهم‌آوري امكانات و تسهيلات لازم براي بازيابي سريع منابع اطلاعاتي و ارائه آنها به دانشجويان، اعضاي هيأت علمي، پژوهشگران عضو كتابخانه و مراجعين در زير مجموعه‌هاي: امانت، نشريات لاتين، مرجع، تكثير و مواد سمعي‌ بصري از اهداف اين بخش است.

 وظايف

- پيش‌بيني امكانات و ابزار لازم براي دسترسي سريع مراجعه كنندگان به منابع كتابخانه و اعلام آن به مديريت

- تهيه بانك اطلاعات اعضاء

- انجام امور مربوط به اعضاء دائم و موقت (عضويت، تسويه‌حساب و ...)

- پاسخگويي به سؤالات مرجع و راهنمايي مراجعين به بخشها با توجه به نياز اطلاعاتي آنها.

- قفسه‌آرايي و مرتب‌سازي منابع اطلاعاتي

- امانت منابع اطلاعاتي، طبق آئين‌نامه‌هاي داخلي

- ارائه خدمات مجلات و مقالات علمي خارجي.

- همكاري با بخش تأمين منابع در انتخاب، ارزشيابي، و وجين منابع

- تفكيك منابعي كه احتياج به صحافي و مرمت دارد و ارسال آنها به بخش آماده‌سازي 

بخش اطلاع رساني

اين بخش با هدف پشتيباني از محققين، دانش‌پژوهان، اعضاي هيأت علمي و دانشجويان داخل و خارج دانشگاه با فراهم نمودن فن‌آوريهاي نوين اطلاع‌رساني، مسووليت ارائه خدمات اطلاعاتي به صورت مكانيزه را عهده‌دار بوده و با استفاده از شبكه داخلي كتابخانه (اينترانت) وشبکه جهانی (اينترنت) براساس نياز تخصصي جامعه استفاده كنندگان نسبت به ارائه آخرين داده‌هاي علمي و فني موجود در جهان اقدام مي‌نمايد. 

وظايف

- نظارت، كنترل و پشتيباني از نرم‌افزار كتابخانه ديجيتالي پيام‌مشرق به منظور ارائه خدمات منابع اطلاعاتي موجود در كتابخانه به صورت الكترونيكي، و ارائه خدمات عضويت، امانت، رزرو و سفارش منابع اطلاعاتي به صورت پيوسته (online)

- دسترسي به پايگاههاي اطلاعاتي و نشريات الكترونيكي معتبر علمي به صورت پيوسته (online)

- امكان تهيه استانداردهاي علمي و مهندسي به صورت گسسته (offline)

- برگزاري كارگاههاي آموزشي به منظور آموزش نحوه استفاده از بانكهاي اطلاعاتي و آشنايي با امكانات موجود در كتابخانه

- ارائه خدمات اطلاع‌رساني و پاسخگويي به سؤالات پژوهشگران در زمينه‌هاي موردنياز 

بخش امور مالـي-اداري

انجام كليه امور اداري، مالـي و خدمـات تكثيـر از اهداف اين بخش است.

 وظايف

- نظم‌بندي كليه امور مالي و اداري كتابخانه و بخش‌هاي تابعه شامل پرونده‌هاي پرسنلي، مكاتباتي، گزارشها، تأمين تجهيزات موردنياز مصرفي و غيرمصرفي

- دريافت و تفكيك نامه‌هاي رسيده، طبق روش تعيين شده از سوي مديريت

- پي‌گيري موارد تعيين شده از سوي مديريت تا حصول نتيجه

- كنترل كليه امور اداري و مالي شامل حضور و غياب، ايمني، نظافت و تأمين موارد مصرفي و غيره

- نظارت بر خدمات فتوكپي از منابع، پي‌گيري و ثبت نهايي آمار كمي و كيفي  كتابخـانه‌هـاي اقمـاري                                                                                               كتابخانه‌هاي اقماري

با توجه به تمركز تهيه و سازماندهي منابع در كتابخانه مركزي، مستقيماً تحت پوشش اين كتابخانه اداره مي‌گردد. در حال حاضر 15 كتابخانه تخصصي مستقر در تهران و كتابخانه دانشكده مهندسي كشتي‌سازي در بندرعباس با هدف ارائه خدمات منابع اطلاعاتي در حوزه تخصصي دانشكده مربوطه فعاليت مي‌نمايند.

در دسترس قراردادن منابع تخصصي در حوزه موضوعي دانشكده، راهنمايي و جوابگويي به مراجعين، و نظم‌دهي منابع اطلاعاتي از اهداف كتابخانه‌هاي اقماري است.

 وظايف

- امانت كتاب، پاسخگويي، و راهنمايي مراجعان

- سرويس دهي پايان نامه ها در محل کتابخانه طبق ضوابط داخلي

- نظم‌دهي و تنظيم مدارك غيركتابي

- تلاش در پيشبرد اهداف كتابخانه با استفاده از آخرين دستاوردهاي تكنولوژي

- فراگيري آخرين اطلاعات كتابداري و به روزآوري دانش اطلاع‌رساني

- تهيه فهرست از كتب درسي دانشجويان و تهيه آنها از طريق بخش تأمين منابع اطلاعاتي

- ارتباط اطلاعاتي- خدماتي متقابل با مراكز علمي هم‌سنخ تحت نظارت كتابخانه مركزي

 كميته كتـاب          

كميته كتاب متشكل از كادر آموزشي آگاه و علاقمند است كه از سوي رياست هر دانشكده به عنوان نماينده كميته كتاب انتخاب و به كتابخانه مركزي معرفي مي‌گردند.        

همكاري و همفكري اعضاي هيأت علمي با كتابخانه، به منظور شناسايي و معرفي منابع علمي موردنياز در چارچوب رشته‌ها و گرايشهاي موجود در دانشگاه از اهداف عمده اين كميته محسوب مي‌شود.

 وظايف

- انتخاب كليه منابع موردنياز دانشكده، با توجه به فعاليت آموزشي و پژوهشي و تعيين اولويت‌ها

- بررسي و ارزشيابي منابع

- همكاري در پيشبرد امور كتابخانه دانشكده‌ها

- همكاري با كليه واحدهاي كتابخانه در مواقع ضروري 

فهرست ا - ی