فهرست ا - ی

  • دکتر بابک خورسندی
  • عضو هيئت علمي (استادیار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, ساختمان شماره یک، طبقه هفتم
  • تلـفن: 02164543088
  • فکس: 
  • پست الکترونیکی: b.khorsandi@aut.ac.ir
  • وب سايت: 
  • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی