فهرست ا - ی

  • دکتر سید محمود مصباح نمینی
  • عضو هيئت علمي (استادیار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست، ساختمان شماره یک، طبقه هفتم
  • تلـفن: 021 64543012
  • فکس: 021 66414213
  • پست الکترونیکی: mmesbah@aut.ac.ir
  • وب سايت: https://www.researchgate.net/profile/Mahmoud_Mesbah2
  • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی