فهرست ا - ی

  • دکتر مسعود طبیبی
  • عضو هيئت علمي (استاديارهمکار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده مهندسی عمران و محيط زيست، ساختمان شماره یک، طبقه هفتم
  • تلـفن: 021 64543022
  • فکس: 021 66414213
  • پست الکترونیکی: tabibi@aut.ac.ir
  • وب سايت: 
  • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی