فهرست ا - ی

  • دکتر عطا حجت کاشانی
  • عضو هيئت علمي (استاديارهمکار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده مهندسی عمران و محيط زيست، ساختمان شماره دو، طبقه چهارم
  • تلـفن: (+98) 21 6454 3041
  • فکس: (+98) 21 6641 4213
  • پست الکترونیکی: ata_hojat@aut.ac.ir
  • وب سايت: 
  • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی