فهرست ا - ی

 • مركز كامپيوتر
 • مديريت مركز كامپيوتر:  دكتر مهدي احمدی

  كارشناس مركز كامپيوتر: خانم مهندس فاطمه اسماعيلي

  كمك كارشناس مركز كامپيوتر: مهندس مهیار عاشقی

   

   

 • آدرس: تهران-خيابان حافظ-چهارراه كالج-دانشگاه صنعتي امير كبير (پلي تكنيك)-دانشكده عمران شماره 1-طبقه سوم مركز كامپيوتر
 • تلـفن: 64543043 - 64543046
 • فکس: 
 • پست الکترونیکی: mehdi.ahmadi@aut.ac.ir
 • وب سايت: 
 • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی