فهرست ا - ی

  • دكتر محمد رضا امام
  • عضو هيئت علمي(استاديار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, اتاق 506
  • تلـفن: 64543040
  • فکس: 
  • پست الکترونیکی: rimam@aut.ac.ir
  • وب سايت: 
  • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی