فهرست ا - ی

  • دكتر كورش شاهوردياني
  • عضو هيئت علمي (استاديار)دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)
  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, اتاق 701
  • تلـفن: 64543001
  • فکس: 
  • پست الکترونیکی: shahver@aut.ac.ir
  • وب سايت: 
  • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی