فهرست ا - ی

  • دكتر اقبال شاكري
  • عضو هيئت علمي (استاديار)دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, اتاق 401 ادرس وبسایت شخصی http://eghbalshakeri.ir
  • تلـفن: 64543065
  • فکس: 
  • پست الکترونیکی: eshakeri@aut.ac.ir
  • وب سايت: 
  • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی