فهرست ا - ی

  • دكتر محمد زمان كبير
  • عضو هيئت علمي(استاد) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, اتاق 716
  • تلـفن: 021 64543016
  • فکس: 021 66414213
  • پست الکترونیکی: mzkabir@aut.ac.ir
  • وب سايت: 
  • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی