فهرست ا - ی

  • دكتر رضا مكنون
  • عضو هيئت علمي (دانشيار) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)
  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, اتاق 718
  • تلـفن: 64543018
  • فکس: 
  • پست الکترونیکی: maknoon@aut.ac.ir
  • وب سايت: 
  • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی