فهرست ا - ی

  • دكتر مجدالدين مير حسيني
  • عضو هيئت علمي (استاد) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)
  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست, اتاق 607
  • تلـفن: 021 64543028
  • فکس: 021 66414213
  • پست الکترونیکی: smmirhos@aut.ac.ir-mirh53@yahoo.com
  • وب سايت: 
  • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی