فهرست ا - ی

 • آزمايشگاه روسازي
 • سرپرست آزمايشگاه روسازي: جناب آقاي دكتر فريدون مقدس نژاد

  کارشناس آزمايشگاه: آقای مهندس پورصالحی

  تكنسين آزمايشگاه: آقاي علي گلي

   

 • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست2, آزمايشگاه روسازي
 • تلـفن: 64543070
 • فکس: 
 • پست الکترونیکی: -
 • وب سايت: 
 • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی