فهرست ا - ی

 • آزمايشگاه هيدروليك
 • سرپرست آزمايشگاه هيدروليك: جناب آقاي دكتر اميررضا زراتي

  كارشناس آزمايشگاه:

  تكنسين آزمايشگاه: آقاي وحيد عبدي

 • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست ساختمان شماره 2, آزمايشگاه هيدروليك
 • تلـفن: 64543072
 • فکس: 
 • پست الکترونیکی: zarrati@aut.ac.ir
 • وب سايت: 
 • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی