فهرست ا - ی

  • آزمايشگاه هيدروليك
  • سرپرست آزمايشگاه هيدروليك: جناب آقاي دكتر اميررضا زراتي

    كارشناس آزمايشگاه: آقاي وحيد عبدي

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران و محيط زيست ساختمان شماره 2, آزمايشگاه هيدروليك
  • تلـفن: 64543072
  • فکس: 
  • پست الکترونیکی: zarrati@aut.ac.ir
  • وب سايت: 
  • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی