فهرست ا - ی

 • انجمن علمی
 • دبیر انجمن: سینا عبداللهی

  ارتباط با صنعت: رضا معتمدی

  مالی و روابط عمومی: ماهان ملاجعفری

   انفورماتيک:  امین امیرچخماقی

  مسابقات: محمد آقامحمدی

  آموزش: مسعود فروتن شاد

  کانال تلگرام انجمن: @civilaut

 • آدرس: تهران-خ حافظ- چهارراه كالج- دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران) - دانشكده مهندسي عمران- ساختمان شماره 2 - نیم طبقه اول - دفتر انجمن علمی
 • تلـفن: 
 • فکس: 
 • پست الکترونیکی: aut.civil.sa@gmail.com
 • وب سايت: 
 • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی