فهرست ا - ی

 • انجمن علمی
 • دبیر انجمن: محمد مهدی ارشاد

  ارتباط با صنعت: حسین اشتری

  مالی و روابط عمومی: حسن احمدی

   انفورماتيک:  محسن مسعودی فر

  ايده پردازی و نوآوری: آریا عینی

  آموزش: تینا عابدی

  سايت انجمن علمی دانشجويی: www.saciv.aut.ac.ir

 • آدرس: تهران-خ حافظ- چهارراه كالج- دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران) - دانشكده مهندسي عمران- ساختمان شماره 2 - نیم طبقه اول - دفتر انجمن علمی
 • تلـفن: 64543059
 • فکس: 64543059
 • پست الکترونیکی: aut.civil.sa@gmail.com
 • وب سايت: 
 • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی