فهرست ا - ی

  • دکتر خسرو اویسی
  • عضو هيئت علمي(استادیار بازنشسته) دانشکده عمران دانشگاه صنعتي اميرکبير(پلي تکنيک تهران)

  • آدرس: تهران, خيابان حافظ, دانشگاه صنعتی اميرکبير, دانشکده عمران 2و محيط زيست، اتاق
  • تلـفن: 021 64543077
  • فکس: 021 66414213
  • پست الکترونیکی: kovaici@aut.ac.ir
  • وب سايت: 
  • جهت مشاهده وب سايت زیرمجموعه کلیک نمائید.

فهرست ا - ی